YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 tr 12 sách BT Sinh lớp 12

Loại ARN nào sau đây mang bộ ba đối mã?

A. rARN.                                   B. tARN.

C. mARN.                                 D. Cả 3 loại

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Loại ARN mang bộ ba đối mã là tARN.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF