YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 30 sách GK Sinh lớp 10

Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nếu phân tử ADN quá bền vững thì trong giảm phân rất khó tạo ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử, khó xảy ra sự hoán vị gen tương ứng và khó tạo ra các biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên.

Đồng thời, nếu quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì không tạo ra được các đột biến cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và làm cho sinh giới không thể đa dạng như ngày nay.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 30 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF