YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 30 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 30 sách BT Sinh lớp 10

Mô tả hình vẽ sau, chỉ rõ thành phần cấu trúc, các mối liên kết giữa các thành phần và ý nghĩa của các mối liên kết đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Hình vẽ mô tả cấu trúc các loại nuclêôtit của ADN gồm 4 loại A, T, G, X.
  • Các nuclêôtit đều gồm 3 thành phần: đường \({C_5}{H_{10}}{O_4}\), axit phôtphoric (H3PO4), bazơ nitơ (có 4 loại A, T, G, X).
  • Bazơ liên kết với đường pentôzơ bằng liên kết glicôzit. Axit phôtphoric liên kết với đường pentôzơ bằng liên kết este.
  • Đây là các mối liên kết bền vững đảm bảo cấu trúc bền vững của từng đơn phân nuclêôtit, là cơ sở cho sự bền vững của ADN.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 30 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF