YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 37 tr 43 sách BT Sinh lớp 10

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

D. Tỉ lệ \( \frac{{A + T}}{{G + X}} \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 43 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF