YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 30 sách GK Sinh lớp 10

Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

ADN:

 • Số mạch đơn phân: Mạch kép, dài.
 • Thành phần của một đơn phân:
  • Đường deoxyribose: (C5H10O4)
  • Bazơnitơ: A, T, G, X.

ARN:

 • Số mạch đơn phân: Mạch đơn, ngắn.
 • Thành phần của một đơn phân:
  • Đường ribose: (C5H10O5)
  • Bazơnitơ: A, U, G, X.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 30 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF