YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41 trang 44 SBT Sinh học 10

Giải bài 41 tr 44 sách BT Sinh lớp 10

Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực?

A. rARN 23S.               

B. rARN 16S.

C. rARN 18S.               

D. cả ba loại trên. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

rARN 18S chỉ có ở tế bào nhân thực.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 44 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF