ADMICRO
VIDEO

Bài tập 27 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 tr 35 sách BT Sinh lớp 10

Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 40000G.
a) Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN?
b) Xác định số lượng nucleotit từng loại trong phân tử ADN?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

L = 34000 nm = 340000 \({A^0}\) 

a) Số nucleotit của phân tử AND này là:

\(L = \frac{N}{2} \times 3,4 \to N = \frac{{340000 \times 2}}{{3,4}} = 200000\) nu

Số vòng xoắn trong phân tử này là:

\( {S_x} = \frac{N}{{20}} = \frac{{200000}}{{20}} = 10000 \)
b) Ta có:

\( 2A + 2G = N \Leftrightarrow 2A + 2 \times 40000 = 200000 \) 
\( \to \left\{ \begin{array}{l} A = T = 60000\\ G = X = 40000 \end{array} \right.\ \)  

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 35 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON