YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 5 tr 38 sách GK Sinh lớp 10 NC

Điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một chuỗi………..

b) Mỗi nuclêôtit gồm nhóm phôtphat, đường đêôxiribôzơ và một trong bốn ……….(A, G, T, X). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: Polipeptit

Câu b: Bazo nito

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON