ADMICRO
VIDEO

Bài tập 40 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 40 tr 43 sách BT Sinh lớp 10

Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ?

A. rARN 5,8S.                 

B. rARN 18S.

C. rARN 16S.                   

D. rARN 28S. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40

rARN 16S chỉ có ở tế bào nhân sơ.

⇒ Đáp án: C. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 43 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON