ADMICRO
VIDEO

Bài tập 39 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 39 tr 43 sách BT Sinh lớp 10

Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc

A. Hoá học của các đại phân tử.

B. Không gian của các đại phân tử.

C. Prôtêin.

D. Màng tế bào. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc không gian của các đại phân tử.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 43 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON