ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 26 tr 35 sách BT Sinh lớp 10

Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a) Xác định chiều dài của B?

b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

a) Chiều dài của gen là: \( L = \frac{N}{2} \times 3,4 = \frac{{3000}}{2} \times 3,4 = 5100{A^0} \)

b) Ta có hệ phương trình:
\( \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} 2A + 2G = 3000\\ 2A = 60\% \end{array} \right.\\ \to \left\{ \begin{array}{l} A = T = 30\% \\ G = X = 20\% \end{array} \right. \end{array} \)

=>A = T = 900 
=>G = X = 600  

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 35 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON