ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 40 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 40 sách GK Sinh lớp 10 NC

Trình bày cấu trúc phân tử tARN? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Cấu trúc phân tử tARN: 

 

Phân tử tARN là một mạch pôliribônuclêôtit gồm từ 80 - 100 đơn phân quấn trở lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X). Mỗi phân tử tARN có một đầu mang axit amin, một đầu mang bộ ba đối mã (một trong các thuỳ tròn) và đầu mút tự do (như hình trên).

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 40 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON