YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 tr 35 sách BT Sinh lớp 10

Một đoạn ADN có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen.
a) Xác định số nucleotit từng loại của ADN?
b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Dựa vào công thức:

A + G = 50%N

H = 2A + 3G

a) Ta có: 

\( \left\{ \begin{array}{l} A + G = 50\% \\ A - G = 30\% \end{array} \right. \)
\( \to \left\{ \begin{array}{l} A = T = 40\% \\ G = X = 10\% \end{array} \right. \)
=>A = T = 960 
=>G = X = 240

b) Ta có: H = 2A+3G = 2×960 + 3×240 = 2640 Liên kết 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 35 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF