ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 33 sách BT Sinh lớp 10

Cho hình vẽ bên:

a) Hãy mô tả cấu trúc và những nguyên tắc được thể hiện trong hình vẽ.
b) Những nguyên tắc đó có ý nghĩa gì? 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

a) Nguyên tắc đa phân: ADN được cấu tạo từ các đơn phân là nucleotit, gồm 4 loại A, T, G, X.

 • Nguyên tắc bổ sung: Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
  • A - T liên kết với nhau bằng 2 liên kết H
  • G - X liên kết với nhau bằng 3 liên kết H
 • Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nửa): trong quá trình tổng hợp ADN con 1 mạch của ADN mẹ sẽ được giữ lại. ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ ADN mẹ, 1 mạch được lấy từ nguyên liệu môi trường nội bào.

b) Ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung:

 • Nguyên tắc bổ sung đảm bảo: cho phân tử ADN vừa có tính ổn định để thực hiện chức năng bảo quản thông tin di truyền, vừa dễ dàng tách rời 2 mạch đơn để thực hiện các chức năng tự sao và sao mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền.
 • Nguyên tắc bổ sung đảm bảo: cho phân tử ADN có khả năng tự sao chép chính xác để tạo ra các phân tử ADN mới giống hệt nó, từ đó đảm bảo cho sự ổn định ADN đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong cơ thể và qua các thế hệ kế tiếp nhau.
 • Nguyên tắc bổ sung đảm bảo: cho sự truyền đạt thông tin di truyền từ ADN m-ARN trong quá trình tổng hợp m-ARN.
 • Nguyên tắc bổ sung đảm bảo: cho sự xác định đúng vị trí các axit amin trên chuỗi polypeptit trong quá trình giải mã tổng hợp prôtêin. Nhờ đó thông tin di truyền đã được truyền đạt chính xác từ ADN prôtêin. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 33 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)