YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 38 sách GK Sinh lớp 10 NC

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN? Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Thành phần cấu tạo của một nucleôtit gồm bazơ, axit phôtphoric và đường (đêôxiribôzơ ở ADN và ribôzơ ở ARN).
  • Các nuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết hoá trị giữa axit phôtphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit tiếp theo (liên kết phôtphođieste).
  • Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit (ADN và ARN) là:
    • ADN có đường C5H10O4 và có 4 loại bazơ nitơ là: ađênin, timin, xitôzin và guanin.
    • ARN có đường C5H10O5 và có 4 loại bazơ nitơ là: ađênin, uraxin, xitôzin và guanin.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON