ADMICRO
VIDEO

Bài tập 23 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 tr 35 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình của Oatxon – Crick?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

  • ADN có cấu trúc xoắn kép gồm hai chuỗi polinuclêôtit song song ngược chiều nhau và xoắn đều quanh một trục tưởng tượng tượng từ trái sang phải.
  • Cấu trúc này giống như một chiếc thang dây xoắn trong đó hai dây thang là các phân tử đường và gốc phốt phát xếp xen kẽ nhau, còn mỗi bậc thang là cặp bazo nito liên kết với nhau.
  • Các bazơ nito của hai chuỗi polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung: 1 bazo nito lớn liên kết với 1 bazơ nito bé 
    • A liên kết T bằng 2 liên kết H 
    • G liên kết X bằng 3 liên kết H 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 35 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON