ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 3 tr 38 sách GK Sinh lớp 10 NC

Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Các loại liên kết trong phân tử ADN:

  • Liên kết phôtphođieste: là liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit (axit phôtphoric của một nuclêôtit liên kết với đường của nuclêôtit bên cạnh).
  • Liên kết hiđrô: A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia bằng 2 liên kết hiđrô, G của mạch đơn này liên kết với X của mạch đơn kia bằng 3 liên kết hiđrô. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON