ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 4 tr 38 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn câu trả lời đúng. Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở:

a) Số nhóm - OH trong đường ribôzơ

b) Bazơ nitơ

c) Đường ribôzơ

d) Phôtphat 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở bazơ nitơ. ADN có 4 loại A, T, G, X.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 38 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON