ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 26 tr 41 sách BT Sinh lớp 10

Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?

A. ADN.                               

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                   

D. Lipit. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 41 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON