YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 32 sách BT Sinh lớp 10

Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin.

a) Xác định chiều dài của đoạn ADN?

b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu?

c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

a) Chiều dài của đoạn ADN là:

\(\frac{{2400}}{2} \times 0,34 = 408\) nm

b) Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN

  • A = T = 900 nuclêôtit
  • G = X = \(\frac{{2400}}{2} - 900 = 300\) nuclêôtit

c) Số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó là:

\(\left( {900 \times 2} \right) + \left( {300 \times 3} \right) = 2700\) liên kết hiđrô

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF