ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 19 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 32 sách BT Sinh lớp 10

Chhiều dài của đoạn ADN là 510 nm. Mạch 1 của ADN đó có 400 A, 500 T, 400 G:
a) Xác định số nuclêôtit của đoạn ADN?
b) Số nuđêôtit từng loại trên mạch 2 của đoạn ADN là bao nhiêu?
c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

a) Số nuclêôtit của đoạn ADN:

\(\frac{{510}}{{0,34}} \times 2 = 3000\) nuclêôtit

b) Số nuclêôtit từng loại trên mạch 2 đoạn ADN này là:

T = 400 ; A = 500 ; X = 400 ; G = 200

c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là:

A = 400 ; U = 500 ; G = 400 ; X = 200

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 32 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)