YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 32 sách BT Sinh lớp 10

Chhiều dài của đoạn ADN là 510 nm. Mạch 1 của ADN đó có 400 A, 500 T, 400 G:
a) Xác định số nuclêôtit của đoạn ADN?
b) Số nuđêôtit từng loại trên mạch 2 của đoạn ADN là bao nhiêu?
c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

a) Số nuclêôtit của đoạn ADN:

\(\frac{{510}}{{0,34}} \times 2 = 3000\) nuclêôtit

b) Số nuclêôtit từng loại trên mạch 2 đoạn ADN này là:

T = 400 ; A = 500 ; X = 400 ; G = 200

c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là:

A = 400 ; U = 500 ; G = 400 ; X = 200

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 32 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF