ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 Axit nuclêic

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 về Axit nuclêic online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Đều có cấu trúc một mạch
  • B. Đều có cấu trúc hai mạch
  • C. Đều  được cấu tạo từ các đơn phân  axit amin
  • D. Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân
  • A. Đường, axit và Prôtêin 
  • B. Đường, bazơ nitơ và axit
  • C. Axit,Prôtêin và lipit
  • D. Lipit, đường và Prôtêin 
   
   
  • A. Axit photphoric
  • B. Axit  clohidric
  • C. Axit sunfuric
  • D. Axit Nitơric
  • A. Glucôzơ      
  • B. Đêôxiribôzơ
  • C. Xenlulôzơ
  • D. Saccarôzơ
  • A. Đường và axít
  • B. axít và bazơ
  • C. Bazơ và đường 
  • D. Đường và đường
  • A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân
  • B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
  • C. Có cấu trúc một mạch
  • D. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân 
  • A. Đêôxiribôzơ: C5H10O4
  • B. Glucôzơ:C6H12O6
  • C. Fructôzơ: C6H12O6
  • D. Ribôzơ: C5H10O5
  • A. Nhiều hơn một nguyên tử ôxi
  • B. ít hơn một nguyên tử oxi
  • C. nhiều hơn một nguyên tử cácbon
  • D. ít hơn một nguyên tử cácbon 
  • A. Đường có 6C, axit phôtphoric và bazơ nitơ 
  • B. Đường có 5C, axit phôtphoric và liên kết hoá học
  • C. Axit phôtphoric, bazơ nitơ và liên kết hoá học
  • D. Đường có 5C, axit phôtphoric và bazơni tơ 
  • A. Vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp các bào quan 
  • B. Chuyên chở các chất bài tiết của tế bào 
  • C. Vận chuyển axít amin đến ribôxôm 
  • D. Cả 3 chức năng trên 
 • Câu 11:

  Ởtrong phân tử ADN xoắn kép. các cặp bazơ nitơ liên kết với nhau bằng các liên kết

  • A. ion.   
  • B. phôtphođieste
  • C. hiđrô.
  • D. peptit.
 • Câu 12:

  ADN có chức năng nào sau đây?

  • A. Cấu trúc nên enzym, hoocmôn và kháng thể.
  • B. Cấu trúc nên màng tế bào, các bào quan
  • C. Cấu trúc nên tính trạng trên cơ thể sinh vật.
  • D.  Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.
 • Câu 13:

  Ở ADN mạch kép, số nuclêôtit loại A luôn bằng số nuclêôtit loại T, nguyên nhân là vì

  • A. hai mạch của ADN xoắn kép và A chỉ liên kết với T, T chỉ liên kết với A.
  • B. hai mạch của ADN xoắn kép và A với T có khối lượng bằng nhau
  • C. hai mạch của ADN xoắn kép và A với T là 2 loại bazơ lớn.
  • D. ADN nam ở vùng nhân hoặc nam ở trong nhân tế bào.
 • Câu 14:

  ADN có hai mạch xoắn kép, đoạn mạch thứ nhất có trình tự các đơn phân 5 -ATTGGX-3, đoạn mạch kia sẽ là:

  • A. 5' -TAAXXG-3'
  • B. 3' -TAAXXG-5
  • C. 5' -UAAXXG-3'
  • D. 3' -UAAXXG-5'
 

 

YOMEDIA
1=>1