ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 148 SGK Lịch sử 7

Giải bài 5 tr 148 sách GK Sử lớp 7

Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tư tưởng tôn giáo:

 • Ở thời kỳ độc lập Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh.
 • Nho giáo
  • Thời Lý, Trần, Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục thi cử song không phổ biến trong nhân dân.
 • Đạo Phật
  • - Thời Lý - Trần được phổ biến rộng rãi, chùa chiền được xây dựng khắp nơi, sư sãi đông.
  • - Thời Lê sơ Phật giáo bị hạn chế.

Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật

 • Giáo dục:
  • 1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
  • 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
  • Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
  • Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
  • Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
  • Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
  • Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.
 • Phát triển văn học
  • Phát triển mạnh từ thời nhà Trần, nhất là văn học chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Nam quốc sơn hà,Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng giang phú, Bình Ngô đại cáo.
  • Từ thế kỷ XV văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.
  • Đặc điểm:
   • Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
   • Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước.
 • Sự phát triển nghệ thuật
  • Kiến trúc phát triển chủ yếu ở giai đoạn Lý - Trần - Hồ thế kỷ X - XV theo hướng Phật giáo gồm chùa, tháp, đền.Chùa Một cột, chùa Dâu, chùa Phật tích, tháp Phổ Minh..
  • Bên cạnh đó có những công trình kiến trúc ảnh hưởng của nho giáo: Cung điện, thành quách, thành Thăng Long,thành Nhà Hồ, tháp Chăm
  • Điêu khắc: gồm những công trình chạm khắc, trang trí ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo song vẫn mang những nét độc đáo riêng.
  • Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống.
 • Nhận xét:
  • Văn hóa Đại Việt thế kỷ X - XV phát triển phong phú đa dạng.
  • Chịu ảnh hưởng của yếu tố ngoài song vẫn mang đậm tính dân tộc và dân gian.

Khoa học kỹ thuật: đạt thành tựu có giá trị.

 • Bộ Đại Việt sử ký của Lê văn Hưu (bộ sử chính thống thời Trần );Nam Sơn thực lục, Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên ).
 • Địa lý: Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.
 • Quân sự có Binh thư yếu lược.
 • Thiết chế chính trị:Thiên Nam dư hạ.
 • Toán học:Đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh;Lập thành toán pháp của Vũ Hữu.
 • Hồ Nguyên Trừng chế tạo súng thần cơ, thuyên chiến có lầu, thành nhà Hồ ở Thanh Hoá.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 148 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON