Chương VI: Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XIX

 • Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

  Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn giúp các em tìm hiểu về chế độ phong kiến ở nước ta dưới triều đại nhà Nguyễn như thế nào? Dưới chế độ này tình hình kinh tế, chính trị, dưới thời nhà Nguyễn ra sao? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của nhân dân. 

  3 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

  Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
  Bài học: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX này, học sinh dễ dàng hiểu được sự phát triển cao hơn của nền văn hoá dân tộc với nhiều thể loại phong phú, nhiều tác giả nổi tiếng và văn nghệ dân gian phát triển, các thành tựu về hội hoạ dân gian kiến trúc. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Ôn tập chương V và VI

  Bài 29: Ôn tập chương V và VI
  Bài học Ôn tập chương V và Chương VI, sẽ giúp các em khắc sâu kiến thức cơ bản cho học sinh về tình hình chính trị có nhiều biến động từ thế kỉ XVI - XVIII: nhà nước phong kiến tập quyền Lê sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập, các cuộc chiến tranh phong kiến bùng nổ; đất nước bị chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Tổng kết

  Bài 30: Tổng kết
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài Tổng kết giúp các em khắc sâu kiến thức của chương trình lịch sử 7 qua đó nắm vững kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho bài thì học kì II. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết