Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 30 Tổng kết

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Thời kì nào ở đất nước ta được độc lập tự chủ: 

  • A. Thời nhà Trần
  • B. Thời nhà Ngô
  • C. Thời nhà Lý
  • D. Thời nhà Đinh
 • Câu 2:

  Từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XII nước Đại Việt gắn liền với triều đại phong kiến nào? 

  • A. Nhà Hồ
  • B. Nhà Lý
  • C. Nhà Đinh
  • D. Nhà Trần
 • Câu 3:

  Thời Lê Sơ là thời kì nào trên đất nước ta: 

  • A. Thời kì Tringh Tùng giúp con cháu nhà Lê diệt nhà Mạc, khôi phục vương triều Lê
  • B. Thời kì Lê Hoàn và Lê Long Đỉnh lên làm vua (980-1009)
  • C. Thời kì Lê Lợi lên ngôi vua (1428-1527)
  • D. Thời kì Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê lập ra nhà Mạc
 • Câu 4:

  Thời kì nào nước ta đã ghi dấu ấn 2 lần trong việc đánh quân xâm lược nhà Tống?

  • A. Lê Sơ, Lý
  • B. Tiền Lê, Lý
  • C. Nhà Lý
  • D. Nhà Trần
 • Câu 5:

  Thời kì Phật giáo thịnh đạt nhất nước ta:

  • A. Thời Lý
  • B. Thời Trần
  • C. Thời Tiền Lê
  • D. Thời Lê Sơ

Được đề xuất cho bạn