YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 54 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hoá học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

- Cách 1: Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Cách 2: Từ Cu tạo Đồng (II) oxit rồi cho đi qua dung dịch axit sunfuric loãng

2Cu + O2  →  2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Câu b:

- Điều chế MgCl2 từ Mg

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 →  MgCl2 + Cu

- Điều chế MgCl2 từ MgSO4

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

- Điều chế MgCl2 từ MgO

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

- Điều chế MgCl2 từ MgCO3

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON