YOMEDIA

Bài tập 15.13 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.13 trang 20 SBT Hóa học 9

Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là

A. Pb(NO3)  

B. Cu(NO3)2    

C. Fe(NO3) 

D. Ni(NO3)2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.13

Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb tức là kim loại sinh ra yếu hơn Ni và Pb, là Cu

Ni + Cu(NO3)2→ Ni(NO3)2 + Cu

Pb + Cu(NO3)2→ Pb(NO3)2 + Cu

Đáp án B. 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.13 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu thủy

  Cho 8,8 g dd gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ vs dd HCl 14,6%. Cô cạn dd sau pư thu đc 28,5g muối khan

  a, Tính m từng chất trong hỗn hợp?

  b, Tính m của dd HCl đã tham gia pư?

  c. Tính nồng độ % dd sau pư?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 3,84g hỗn hợp Fe và Mg vào 200ml CuSO4 . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn , lọc thu được 4,8g chất rắn B và dd C . Cho dd NaOH dư vào C . Sau phản ứng xong , lọc lấy chất kết tủa đém nung ngoài không khí đến lượng không đổi thì thu đc 2,4g chất rắn D .

  a ) Tính nồng độ mol của đ CuSO4 ban đầu

  b ) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B trong dung dịch HCl thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch C, cô cạn dung dịch C thu được 39,6 gam hỗn hợp muối khan.

  a, Tính giá trị của V?

  b, Xác định tên của kim loại A, B. Biết rằng A, B có cùng hoá trị trong muối thu được, tỉ lệ khối lượng mol nguyên tử MA:MB = 3:7 ; tỉ lệ số mol nA:nB = 7:1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận
  Bài 4. Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp X gồm Al và Fe trong dd H2SO4 19,8% vừa đủ thu được 8,96 lít khí H2 đo ở đktc và dd Y. Xác định khối lượng và phần trăm khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp X? Tính nồng độ phần trăm của từng chất cho trong dd Y? Bài 6. Hòa tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 cần 100g dd HCl 14,6%. Tính thể tích của mỗi khí thu được ở đktc? Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng? Dẫn toàn bộ khí thu được hấp thụ hết vào dd chứa 0,05mol Ca(OH)2 thu được a gam kết tủa, tính a? Bài 7. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên? Bài 8. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  1)Hò tan hoàn toàn một lượng Zn trong dung dịch AgNO3 loãng, dư thấy khối lượng chất rắn tăng 3,02 gam so với khối lượng kẽm ban đầu. Cũng lấy lượng Zn như trên cho tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ?

  2) Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe và 0,1 mol Al tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol CuCl2 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  10. cho 68g K vào 340g h20 quan sát thấy có 1 khí bay ra khí này cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt dung dịch còn lại trong ống nghiệm có tính kiềm . tính c% của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  9. cho 1 mẫu na vào 250g h20 thấy có 1 chất khí bay ra vào dung dịch thu được có tính kiềm với nồng độ 15,6%. tính hkoois lượng mẫu na nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Hòa tan 12,1g hỗn hợp gồm Fe và Zn cần dùng 300ml dung dịch HCl tạo ra hỗn hợp muối và 4,48 lít khí (đktc)

  a. Viết PTHH

  b. Tính nồng độ mol dung dịch sau phản ứng biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hỗn hợp A(gồm 2 KL X và Y có hóa trị lần lượt là II,III) chia làm 2 phaand bằng nhau :
  Phần 1 : hòa tan hết trong dd axit sunfuric thì thấy tạo ra 4.48 lit khí H2 đo ĐKTC
  Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn trong khí Oxi thì thu được 7.1 gam hh 2 oxit
  a) tính KL hh A
  b) Cho biết X có NTK bé hơn Y lad 3Đvc và số mol X bằng 1/2 số mol Y .Tìm X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  cho a gam oxit cua kl M td voi 400 ml dd hcl 1 M trong dd X . de trung hoa axit du trong dd X can dung 100 ml 1M thu dd Y trong do chua 67.82 g muoi xac dinh a va kl M

  jup voi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  cho 2,16g hỗn hợp gồm Na, Al, Fe vào nước dư thì thu được 0,448l khí H2(đktc) và chất rắn B chứa hai kim loại. Cho toàn bộ B tác dụng hết với 200 g dung dịch CuSO4 có nồng độ là 4,8% thì thu được 3,2g Cu và dung dịch C. Tách dung dịch C và cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi tì thu được chất rắn D. Xác định khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp A? Tính khối lượng chất rắn D? Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch C?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho m (g) hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với đ HCl dư thu được 2,24 lít khí ở đktc và dd A. cô cạn dd A được 11,7 g muối.Tìm giá trị của m và xác định tên 2 KL kiềm, khối lượng của từng kim loại biết chúng ở cách nhau 1 chu kì trong bảng tuần hoàn

  P/s :Cứu với !!! Ngày kia là đến hạn rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  hào tan m gam kim loại M vào dung dịch HCl dư được 1,344 lít H2 đktc. Để điều chế m gam kim loại M cân dùng 4,64g oxit của nó tác dụng với 1,792 lít khí CO đktc. Xác định kim loại M và oxít của nó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Hòa tan hoàn toàn 10,1 gam hỗn hợp X goomg Zn và Mg trong dung dịch H2SO4 loãng(dư), thu được 5,6 khí H2(đktc).

  a) Viết pt hóa học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong X.

  Giúp mk với mai mình phải nộp bài rồi!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho các kim loại sau: Mg, Cu, Al, Ag. Kim loại nào tác dụng được với:

  a) Dd \(H_2SO_4\)

  b) Dd \(AlCl_3\)

  c) Dd \(Cu\left(NO_3\right)_2\)

  Viết các pthh xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 44,3g hỗn hợp kẽm oxit và magie oxit tác dụng với 800ml dd HCl 2M thu được m g hỗn hợp muối

  a, Viết PTHH

  b, Tính thành phần phần trăm của mỗi chất

  c, Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  5) Hòa tan hết a gam một kim loại M bằng dd H2SO4 loãng . Cô cạn dd sau phản ứng thu được 5.a gam muối khan . Xác định kim loại M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp gồm 3 kim loại X,Y,Z có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:3:2 và có tỉ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng là 3:5:7 . Hòa tan hết 3,28 g hỗn hợp 3 kim loại trên trong dung dịch HCl dư thì thu được 2,016 lít khí (đktc) và dung dịch A . Xác định 3 kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>