RANDOM

Bài tập 15.12 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.12 trang 20 SBT Hóa học 9

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hoá và tính khử    

B. tính bazơ

C. tính oxi hoá    

D. tính khử.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.12

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Đáp án D. 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.12 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  cho 8 gam hỗn hợp x gồm sắt maige tác dụng với lượng dư dung dịch h2s04 loãng sau phản ứng thu được 4,48 lít ở đktc tính khối lượng phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp x ban đầu và khối lượng muối sunphat thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Cho 8,9 g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Mg tác dụng với 200 l dung dịch HCl 1M và H2SO4 1M thu được 4,48 lít H2 (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Hoà tan Xg hỗn hợp X(Magie oxit và Natri oxit) vào nước được 150 ml dung dịch y có nồng độ=0,8M và 8g chất rắn z

  a)tính giá trị x

  b)hoà tan hết lượng rắn z cần mấy g dung dịch axit nitric 12,6% và tạo dung dịch muối nồng độ mấy %

  c)xục 2,88 lít khí CO2 (đkt) vào dung dịch y thu được dung dịch muối nồng độ mấy M,cho biết V dung dịch không thay đổi đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Mg và MgO bằng dd Hcl , dd thu được cho tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa. Rửa sạch ở nhiệt độ cao thấy khối lượng không đổi thu được 14 g chất rắn

  a. XÁc định thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

  b. Tính Vdd HCl 2M cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hòa tan 21,6 gam hỗn hợp 3 kim loại kẽm,sắt,đồng trong dung dịch axitsunfuric loãng dư phản ứng song thu được 3 gam chất rắn không tan và 6,72 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

  a,Viết phương trình các phản ứng minh họa

  b,Xác định thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho 4,4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí ( đktc )

  a, Viết PTHH xảy ra

  b, Tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp trên ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho các kim loại : Mg,Al,Fe,Cu , kim loại nào tác dụng với NaOH , HCl, CuCl2, AgNO3. Viết pthh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho(m) gam hỗn hợp Fe,Cu tác dụng với dung dihcj HCl dư thu được 2,24 lít H2(đktc) và 3,2g chất rắn không tan.
  a.Tính giá trị m
  b.Cho(m)gam hỗn hợp trên nung hoàn toàn trong không khí thu được 12g hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO,hòa tan 12g hỗn hợp này thì cần dùng bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  1. Hòa tan hoàn toàn 8,7g một hỗn hợp gồm Kali và một kim loại M ( thuộc nhóm IIA ) trong dung dịch HCl dư, thì thu được 5,6dm3 H2 . Nếu hòa tan hoàn toàn 9g kim loại M trong dung dịch HCl dư, thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít ( đktc ). Hãy xác định kim loại M.

  @Trần Hữu Tuyển Giải dùm coi hử, phần đầu thì giải xong rồi còn phần cuối thấy người ta giải nhưng cứ khó hiểu í, xem thử.

  2. Hòa tan 8g hỗn hợp A gồm K2CO3 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư, khí sinh ra được sục vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được m(g) kết tủa. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A để m đạt giá trị cực tiểu ( nhỏ nhất ) và cực đại ( max )

  3. Hòa tan hết 4,52g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại A,B kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II bằng 200ml dung dịch HCl 0,5M. Spu thu được dung dịch C và 1,12 lít khí D (đktc).

  a) Xđ 2 kl A,B

  b) tính tổng Kluong của muối tạo thành trong dd C

  c) toàn bộ lượng khí D thu được ở trên hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dd Ba(OH)2 Tính nồng độ mol/l của dd Ba(OH)2 để:

  - Thu được 1,97g kết tủa

  - Thu được lượng kết tủa max, min

  @Trần Hữu Tuyển giải chi tiết xí nghe, 2 bài cuối t cứ mơ mơ màng màng không hiểu í cái khối lượng min thì nco2 max ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  cho 0,585g kali vào 500g nc. tính nồng độ phần trăm klg và nđộ mol dung dịch sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1/ Đưa 1 sợi magie đang cháy vào trong 1 lọ chưa đầy khí CÒ. Magie vẫn tiếp tục cháy xuất hiện bột màu trắng lẫn bột nàu đen. Đó là chất gì . Viết PTHH. Giải thích

  2/Nhúng thanh kẽm vào dung dịch A có chứa 13,6 g AgNO3. Sau khi tất cả Ag bị đẩy ra và bám vào thanh kẽm thì khối lượng kẽm thăng lên 4%. Xác định khối lượng của kẽm ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1. Hãy giải thích tại sao các kim loại K, Na, Ca,..... khi tác dụng với dung dịch muối lại không đẩy các kim loại đứng sau chúng ta khỏi dung dịch muối?

  2. Ngâm 1 lá kẽm trong 40 gam dung dịch CuSO\(_4\) 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch CuSO\(_4\) nói trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng?

  3. Một hỗn hợp X ở dạng bột gồm Cu và Zn. Để xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong X, người ta lấy 5,25 gam X cho tác dụng với dung dịch H\(_2\)SO\(_4\) loãng, dư, thấy có 1,12 lít khí thoát ra (ở đktc).

  Viết PTHH của phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu.

  Giúp e với ạ e cầm rất gấp để sáng mai lên lớp ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho 6,45g hỗn hợp 2kim loại hoá tri 2 là A và B tác dụng với H2SO4 loãng dư sau khi phản ứng xảy ra thu được 1.12 lít khí và 3,2g chất rắn. lượng chất rắn đó tác dụng vừa đủ với 200ml dd AgNO3 0,5M thu được dd D và kim loại E. lọc E và cô cạn dd D thu được muối khan F
  a)XĐ A và B biíet A đứng trước B trong dãy HĐHH
  b)đem nung F ở nhiệt độ cao thu được 6,16g chất rắn và V lít hỗn hợp khí. Tín V
  c)nhúng 1 thanh kim loại A và 400ml dd F có nồng độ xM sau khi kết thúc phản ứng lấy thanh A rửa sạch làm khô thấy khối lượng của nó giảm 0,1g.Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  ngâm 1 thanh kẽm nặng 10g vào đ FeSO\(_4\). sau 1 thời gian lấy ra rửa sạch làm khô , cân lại thấy thanh kẽm nặng 9,1g

  a)tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng

  b)tính khối lượng sắt tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  1. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 15g trong 340g dd AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng?

  2. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dd CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml

  a)Viết ptpư

  b) Xác định nồng độ mol/lit của các chất trong dd sau khi pư kết thúc

  c) Cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan

  3. Ngâm 1 lá sắt có khối lượng 28g trong dd đồng sunfat dư. Sau một thời gian lấy lá kẽm ra khỏi dd muối CuSO4 và đem cân thấy khối lượng của lá là 29,6g

  a) Viết ptpư

  b) Tính khối lượng sắt đã tham gia pư và khối lượng đồng tạo thành

  4. Ngâm 1 lá Mg có khối lượng 24g trong dd sắt (II) clorua dư. Sau một thời gian lấy lá kẽm ra khỏi dd muối FeCl2 và đem cân thấy khối lượng của lá là 36,8g

  a) Viết ptpư

  b) Tính khối lượng Mg đã tham gia pư và khối lượng sắt tạo thành

  c) Tính % khối lượng của Mg và sắt trong lá trên

  d) Đem hòa tan 36,8g lá trên vào dd HCl dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  e) Đem hòa tan 36,8g lá trên vào dd HNO3 đặc dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho 12g hon hop gom Al ,Cu tac dung het voi 500ml dd h2so4 loang thu duoc 11,2 lit khi (dktc) .a, tinh khoi luong moi kim loai & nong do mol h2so4 .b nong do thu duoc sau phan ung?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Xác định R

  bởi Duy Quang 12/06/2019

  Hòa tan cùng 1 lượng kim loại R vào dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được thể tích SO2 bằng 1,5 lần thể tích H2 Biết khối lượng muối sunfat thu được là bằng 157,48% muối clorua Xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Có một miếng Na do ko cẩn thận nên đã tieps xúc với kk ẩm trong một thời gian biến thành sản phẩm A. Cho A phản ứng với nước tạo ra dung dịch B. Cho biết thành phần có thể có của A, B? Viết các pthh và giải thích các thí nghiệm trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>