YOMEDIA

Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9

Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là:

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu 

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb 

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na 

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.17

Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là:

Ag < Cu < Pb < Fe < Zn < Al < Na

Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>