ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 54 sách GK Hóa lớp 9

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

a) Fe.

b) Zn.

c) Cu.

d) Mg.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Dùng kẽm vì có phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

Nếu dùng dư Zn, Cu tạo thành, kết tủa xuống ta tách ra khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • khanh nguyen

  Cần dùng bao nhiêu gam khim loại Na cho vào 240 ml dd NaOH 10% (D=1,1 g/ml) để thu được dd NaOH 30.

  #Thanks.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  Bài 1: Cho 4,8 kim lọai chưa rõ hóa trị tác dụng với dung dịch HCl 20% vừa đủ thu được 4,48 lít H2 ở đktc

  a) Tìm kim lọai

  b) Tính nồng độ phần trăm sau phản ứng

  Bài 2: Cho CO dư đi qua 32g Oxi Sắt ( Fe​​xOy) Thu được Sắt và 13,4 l CO2 ở đktc. Tìm CTHH của Oxi Sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho luồng khí hiđrô đi qua 20 gam quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và tạp chất không phản ứng. Sau một thời gian thu được 16,16 gam chất rắn.

  a. Tính hiệu suất của phản ứng

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong 16,16 gam chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  bang phuong phap hoa hoc hay nhan biet cac kim loai sau:ZN,AGva CU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bài 1: Cho 27,6 g hỗn hợp gồm Mg và Ag vào dd HCl 14,6%, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc.

  a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd HCl cần dùng vừa đủ cho phản ứng trên.

  c) Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng.

  d) Lọc lấy chất rắn không tan ở phản ứng trên, cho tác dụng với H2SO4 80% đun nóng. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc và khối lượng dd H2SO4 cần dùng?

  Câu 2: Cho 27,05 g hỗn hợp gồm NaCl và Na2CO3 vào dd HCl 14.6% (vừa đủ). Sau phản ứng thấy thoát ra 4,48 lít khí ở đktc

  a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd HCl cần dùng.

  c)Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng.

  d) Cho dd bạc nitrat dư vào lượng muối thu được ở trên. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

  Bài 3: Cho 20,0 g hỗn hợp gồm sắt và sắt (II) oxit vào dd axit clohidric 7,3%, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc

  a) Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd axit cần dùng vừa đủ cho các phản ứng trên.

  c) Cho dd Kali hidroxit dư vào dd thu được sau phản ứng, tính khối lượng kết tủa thu được nếu hiệu suất phản ứng là 80%.

  Bài 4: Đốt 22,4 g sắt trong bình đựng Clo vừa đủ, thu được muối sắt (III) clorua. Cho lượng muối trên vào 235g nước được dd muối

  a) Viết PTHH xảy ra và tính nồng độ % của dd thu được

  b) Cho dd muối trên tác dụng với dd NaOH 8% (vừa đủ). Tính khối lượng dd NaOH cần dùng.

  c) Lọc lấy kết tủa từ phản ứng ở trên đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu g chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1)hòa tan 23,15 hốn hợp cu,zn,fe bằng dung dịch hcl dư thu được 6,72 lít h2 ở đktc và 5g chất rắn không tan.Tìm khối lượng muối thu được khi PƯ kết thúc

  2)cho 20,4 g al2o3 tác dụng với 100g dung dịch hcl 21,9%.Tính C% và Cm dung dịch thu được khi PƯ kết thúc.Biết khối lượng riêng dung dịch thu được khi PƯ kết thúc là 1,12g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cho 12.2g hỗn hợp 3 kim loại Cu,Al,Mg vào 200ml dung dịch H2SO4 loãng sau khi phản ứng kết thúc thu được 11.2l khí H2(ở dktc) và 2g chất rắn

  a, Tính KL của mỗi kim loại

  b, Tính CM của dung dịch H2SO4 xem thể tích dung dịch thay đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch CuCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  cho 25.95g hỗn hợp gồm Zn và ZnO tác dụng hết vs 250g dd H2SO4 loãng thu đc 7840ml khí (đktc)

  a) tính % mỗi chất trong hỗn hợp

  b) tính nồng độ % muối

  c) tính nồng độ % H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 23 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) được dung dịch X, chất rắn có khối lượng 6,4 gam và 11,2 lít khí H2 (đktc)

  a) Xác định khối lượng mỗi kim loại có trong 23 g hỗn hợp

  b) Nếu cho 23 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, tính thể tích khí SO2 (dktc) thu được

  c) Cho dung dịch chứa 0,55 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) tính chất lượng kết tủa thu được. Nếu đem kết tủa thu được ở trên nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam rắn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 43,88g hỗn hợp Cu, Mg và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,88l H2 (đktc) và 20,48g kim loại không tan

  a) Tính khối lượng hỗn hợp kim loại đã phản ứng

  b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 8.3g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng vs 250ml dd H2SO4 1M

  a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính thể tích H2 sinh ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  ý nghĩa của dãy điện hóa !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cu + H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + H2O

  Fe + H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Al + H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2O + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2 + H2O

  Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + N2H4O3 + H2O

  Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  cho 10g hon hop 2 kim loại sắt và cu tác dụng với h2so4 loãng thì thu 2.24 l khí (dktc).tính khối lượng sắt và đồng trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Bằng phương pháp hóa học hãy tách Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Mg

  Help for me banhqua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Viết phương trình hóa học để biểu diễn sự chuyển hóa sau :

  A\(\rightarrow\) B\(\rightarrow\) C\(\rightarrow\) D\(\rightarrow\) Cu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Ngâm 45.5g hỗn hợp các kim loại Zn, Cu, Ag trong dd HCL dư thu được 4.48l H2. Nếu nung 1 lượng hh trên trong ko khí pứ xog thu đc hh chất rắn mới có m = 51.9g

  a) PTPƯ

  b) xác định m mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  1. Cho 1 gam hợp kim của Na tác dụng với H2O ta thu được kiềm,để trung hoà dung dịch kiềm trên ta phải dùng 50ml dung dịch HCl 0.2M. Tính thành phần % của Na trong hợp kim trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1