YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 17 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim loại giúp các em học sinh bước đầu vận dụng ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dd axit, với nước và với dd muối. Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp 2 Kim loại.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF