YOMEDIA

Bài tập 5 trang 54 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 54 sách GK Hóa lớp 9

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nkhí \(=\frac{ 2,24 }{22,4}= 0,1 \ mol\)

Câu a:

Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

0,1 \(\leftarrow \)                               0,1

nZn = 0,1 mol.

Câu b:

Khối lượng kẽm còn lại: mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng đồng còn lại: mCu = 10,5 – 6,5 = 4g.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 54 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  Nung 4,44 g hỗn hợp A gồm Fe2O3 , MgO , Al2O3 trong dòng khí CO dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,96 g chất rắn .Để hòa tan hoàn toàn 0,99 chất rắn B cần dùng vừa đủ 50 ml dung dịch HCl 1M . Tính phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  cho 16g 1 oxit KL td vs 120ml dd HCl đc 32,5g muối. Tìm CTHH của oxit KL và tính nồng độ mol của dd HCl

  GIÚP MK VS

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Hỗn hợp rắn X gồm Cu và Fe3O4. Dẫn luồng khí hidro dư đi qua hỗn hợp X và đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn B có khối lượng là 36 gam. Đem 4,24 gam hỗn hợp X trên cho vào 400ml dd HCl 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn C và dd D. Cô cạn dd D thu được m gam muối khan. Biết rằng trong dd, kim loại Cu khử được muối Fe(III) thành muối Fe(II)

  a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp B

  b, Tính khối lượng chất rắn C

  c, Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Tại sao Ca + NaCl

  bởi May May 18/05/2019

  Tại sao Ca + NaCl ---> \(CaCl_2\) + Na

  Phản ứng này lại xảy ra. Khi Ca yếu hơn Na.

  Mọi người cho em một lời giải thích đi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  M là kim loại nào?

  bởi Mai Thuy 18/05/2019

  Hai cốc đựng dd HCL đặt trên hai đĩa cân A và B:cân ở vị trí cân bằng.Cho 5g CaCO3 vào cốc A và 4,8g M2CO3(M là kim loại) vào cốc B.Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn,cân trở lại vị trí cân bằng.M là kim loại nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  K + ... ------> KOH

  KOH + ... ------> \(K_2SO_3\)

  KOH + ... ------> \(K_2SO_4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  cho 4,4g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với HCl 7,3%. sau phản ứng thu được khí 2,24l ở dktc

  a viết PTHH

  b, tính khối lượng Mg , MgO ban đầu

  c tính khối lượn HCl cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hoà tan 1,28g hh Fe và FexOy vào dd HCl thu được 0,224 l h2. Nếu lấy 6,4g hh Fe và FexOy tác dụng với h2 thì thu được 5,6g chất rắn màu xám trắng

  a. Tính thành phần % theo khối lượng của từng chất trong hh

  b. Tìm CTHH của FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho 6.5g kẽm và kẽm oxit PƯ với dug dịch HCl.Đốt cháy toàn bộ lượng khí sinh ra thu đc 0.5g H2O.Tính

  a) V khí(đktc)

  b)Thành phần % mỗi chất trog hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Câu 1: Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho phản ứng với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp đầu

  Câu 2: Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% ( D = 1,12g/ml).

  a, Tính khối lượng kim loại tạo thành.

  b, Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng. ( Gỉa thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể ).

  giúp e với ạ :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào 200 gam dung dịch HCl (vừa đủ) thì sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu dd]ơcj m gam chất rắn khan

  a, Tính giá trị của V và m

  b, Tính nồng độ % của dung dịch HCl tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng 100ml dd HCL 1M

  a.Viết PTHH

  b.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c.Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên bằng V ml dd Ca(OH)2 2M.Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Đem 2.4g Mg tác dụng vừa đủ 50g dd HCl ,sau phản ứng thu được dd A và khí B
  a. Tính thể tích khí B
  b.Tính C% dd HCl ban đầu
  c. Đem cô cạn dd A tính khối lượng chất rắn thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  A là hỗn hợp gồm: Ba,Al,Mg.

  -Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A hòa tan bằng một lượng vừa đủ dd HCl thì thu được dd và 12,32 lít H2 (đktc)

  Hãy tính m gam và thần phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  đốt cháy hoàn toàn kim loại kali trong không khí thu được 9,4g chất rắn, hòa tan hết lượng chất rắn trên vào nước thu được 200ml dd bazơ.

  a. Viết PTHH.

  b. Tính khối lượng kim loại ban đầu.

  c. Tính thể tích không khí cần dùng (đktc).

  d. Tính nồng độ mol dd bazơ sau phản ứng.

  mong mọi người giúp em với ạ!!! khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg tronh õi thì thu dc một hỗn hợp oxit có 20% MgO và 80% CuO vè khối lượng. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl 0,5M
  a/ xác định số gam mỗi kim loạii trong hỗn hợp đầu.
  b/ tính thể tích dung dịch HCl phải dùng để hòa tan hết lượng oxit kim lọai sau khi đốt cháy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính thể tích Hidro

  bởi Bo Bo 01/06/2019

  Cho 6.4 g kim loại M có hóa trị n vào dd HCl 10% vừa đủ ; phản ứng xong khối lượng dd tăng 4.8g

  a) Tính thể tích Hidro ( ĐKTC)

  b)Tìm kim loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 17: Hòa tan 18,4 g hh 2 kim loại hóa trị II, III trong dd HCl thu dd A và khí B. Đốt cháy khí B trong kk thu đc 9g nc . Cô cạn dd A thu đc ag muối khan.Tìm a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Câu 1: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba.

  Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Fe, Cu.

  Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết mỗi dung dịch sau: NaOH, H2SO4, AgNO3, NaCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA