AMBIENT

Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 54 sách GK Hóa lớp 9

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Dò dãy hoạt động hóa học: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Chỉ có dãy C gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Nguyên
  Cái này mình vẫn không hiểu tại sao nó ra được???

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Khin Nguyen
  1.Hoà tan hoàn toàn 6,9 g R trong H2SO4 đ nóng thu đc 3,36L SO2(đktc). Xách định R.? 2. Hòa tan hết 3,96 gam hỗn hợp gồm Mg và một kim loại M (II) vào 300ml dung dịch HCL 2M. Để trung hòa hết axít dư cần 180ml dung dịch NAOH 1M. a. xác định M biết nguyên tử khối M
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • hoàng duy

  Hòa tan hòan toàn 6,2g Na2O vào H2O tạo thành 2l dung dịch A Cho dd A phản ứng với dd chứa 3,2g CuSO4 Lọc kết tủa rửa nhẹ làm khô đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi rồi dẫn luồng khí hiđro đi qua Tính khối lượng chấn rắn thu được (Coi các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Từ NaCl; H2O; FeS2 và không khí, chất xúc tác Viết các PTHH điều chế Fe(OH)3 và Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc thu được SO2 Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  3) Hòa tan 7,8 g hỗn hợp Mg , Fe , Al trong dd HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dd tăng 7 g so với ban đầu . Tính thể tích H2 (đktc) thu được sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  FeO + HNO\(_3\) \(\rightarrow\) Fe(NO\(_3\))\(_3\) + N\(_2\)O \(\uparrow\) + H\(_2\)O

  mn cân bằng hộ mk nha, mk dng cần gấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cần dùng bao nhiêu gam khim loại Na cho vào 240 ml dd NaOH 10% (D=1,1 g/ml) để thu được dd NaOH 30.

  #Thanks.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 1: Cho 4,8 kim lọai chưa rõ hóa trị tác dụng với dung dịch HCl 20% vừa đủ thu được 4,48 lít H2 ở đktc

  a) Tìm kim lọai

  b) Tính nồng độ phần trăm sau phản ứng

  Bài 2: Cho CO dư đi qua 32g Oxi Sắt ( Fe​​xOy) Thu được Sắt và 13,4 l CO2 ở đktc. Tìm CTHH của Oxi Sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho luồng khí hiđrô đi qua 20 gam quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và tạp chất không phản ứng. Sau một thời gian thu được 16,16 gam chất rắn.

  a. Tính hiệu suất của phản ứng

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong 16,16 gam chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  bang phuong phap hoa hoc hay nhan biet cac kim loai sau:ZN,AGva CU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bài 1: Cho 27,6 g hỗn hợp gồm Mg và Ag vào dd HCl 14,6%, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc.

  a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd HCl cần dùng vừa đủ cho phản ứng trên.

  c) Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng.

  d) Lọc lấy chất rắn không tan ở phản ứng trên, cho tác dụng với H2SO4 80% đun nóng. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc và khối lượng dd H2SO4 cần dùng?

  Câu 2: Cho 27,05 g hỗn hợp gồm NaCl và Na2CO3 vào dd HCl 14.6% (vừa đủ). Sau phản ứng thấy thoát ra 4,48 lít khí ở đktc

  a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd HCl cần dùng.

  c)Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng.

  d) Cho dd bạc nitrat dư vào lượng muối thu được ở trên. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

  Bài 3: Cho 20,0 g hỗn hợp gồm sắt và sắt (II) oxit vào dd axit clohidric 7,3%, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc

  a) Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng dd axit cần dùng vừa đủ cho các phản ứng trên.

  c) Cho dd Kali hidroxit dư vào dd thu được sau phản ứng, tính khối lượng kết tủa thu được nếu hiệu suất phản ứng là 80%.

  Bài 4: Đốt 22,4 g sắt trong bình đựng Clo vừa đủ, thu được muối sắt (III) clorua. Cho lượng muối trên vào 235g nước được dd muối

  a) Viết PTHH xảy ra và tính nồng độ % của dd thu được

  b) Cho dd muối trên tác dụng với dd NaOH 8% (vừa đủ). Tính khối lượng dd NaOH cần dùng.

  c) Lọc lấy kết tủa từ phản ứng ở trên đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu g chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1)hòa tan 23,15 hốn hợp cu,zn,fe bằng dung dịch hcl dư thu được 6,72 lít h2 ở đktc và 5g chất rắn không tan.Tìm khối lượng muối thu được khi PƯ kết thúc

  2)cho 20,4 g al2o3 tác dụng với 100g dung dịch hcl 21,9%.Tính C% và Cm dung dịch thu được khi PƯ kết thúc.Biết khối lượng riêng dung dịch thu được khi PƯ kết thúc là 1,12g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cho 12.2g hỗn hợp 3 kim loại Cu,Al,Mg vào 200ml dung dịch H2SO4 loãng sau khi phản ứng kết thúc thu được 11.2l khí H2(ở dktc) và 2g chất rắn

  a, Tính KL của mỗi kim loại

  b, Tính CM của dung dịch H2SO4 xem thể tích dung dịch thay đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch CuCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  cho 25.95g hỗn hợp gồm Zn và ZnO tác dụng hết vs 250g dd H2SO4 loãng thu đc 7840ml khí (đktc)

  a) tính % mỗi chất trong hỗn hợp

  b) tính nồng độ % muối

  c) tính nồng độ % H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 23 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) được dung dịch X, chất rắn có khối lượng 6,4 gam và 11,2 lít khí H2 (đktc)

  a) Xác định khối lượng mỗi kim loại có trong 23 g hỗn hợp

  b) Nếu cho 23 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, tính thể tích khí SO2 (dktc) thu được

  c) Cho dung dịch chứa 0,55 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) tính chất lượng kết tủa thu được. Nếu đem kết tủa thu được ở trên nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam rắn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 43,88g hỗn hợp Cu, Mg và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,88l H2 (đktc) và 20,48g kim loại không tan

  a) Tính khối lượng hỗn hợp kim loại đã phản ứng

  b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 8.3g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng vs 250ml dd H2SO4 1M

  a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính thể tích H2 sinh ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA