YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 54 sách GK Hóa lớp 9

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Dò dãy hoạt động hóa học: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Chỉ có dãy C gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON