AMBIENT

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ: M, N,O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

+ M tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro chậm

+ N tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dán

+ O tác dụng với dung dịch HCl → không có hiện tượng gì xáy ra

+ P tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau ?

A. M, N, O, P     

B. N, M, P, O     

C. P, N, M, O     

D. O, N, M, P

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.5

O + HCl: không có hiện tượng gì xảy ra → O hoạt động hóa học yếu nhất.

P + HCl: giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên → P hoạt động hóa học mạnh nhất

M + HCl: giải phóng hiđro chậm

N + HCl: giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dần

→ N hoạt động hóa học mạnh hơn M

→ P > N > M > O

Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg tronh õi thì thu dc một hỗn hợp oxit có 20% MgO và 80% CuO vè khối lượng. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl 0,5M
  a/ xác định số gam mỗi kim loạii trong hỗn hợp đầu.
  b/ tính thể tích dung dịch HCl phải dùng để hòa tan hết lượng oxit kim lọai sau khi đốt cháy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính thể tích Hidro

  bởi Bo Bo 01/06/2019

  Cho 6.4 g kim loại M có hóa trị n vào dd HCl 10% vừa đủ ; phản ứng xong khối lượng dd tăng 4.8g

  a) Tính thể tích Hidro ( ĐKTC)

  b)Tìm kim loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 17: Hòa tan 18,4 g hh 2 kim loại hóa trị II, III trong dd HCl thu dd A và khí B. Đốt cháy khí B trong kk thu đc 9g nc . Cô cạn dd A thu đc ag muối khan.Tìm a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Câu 1: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba.

  Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Fe, Cu.

  Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết mỗi dung dịch sau: NaOH, H2SO4, AgNO3, NaCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  M là kim loại nào

  bởi Lan Anh 01/06/2019

  Cho 16,08 hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vs dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu đc khí H2 dung dịch X và chất ko tan hỗn hợp đó cho tác dụng vs dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư thu đc 7,728l Khí SO2 ở đktc và dung dịch Y

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tính H2 ở đktc (lít)

  c)Nhúng thanh kim loại M có hóa Trị II vào dung dịch X cho đến khi Phản ứng kết thúc thì khối lượg thanh kim loại M tăng thêm 4,8g.M là kim loại nào

  ai giúp mình vs mai mình học hóa rôì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Đốt nóng hỗn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. Cho B td với nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Chất rắn A cho td với dung dịch HCl 10% thì cần dùng một lượng vừa đủ axit là 73 gam.

  a. Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu ?

  b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hòa tan 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm hóa trị I và oxit của nó vào nước được 500ml dd A. Để trung hòa hết dd A cần 200ml dd H2SO4 1M. Xác định tên ki loại ở trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  2, Hoàn thành phương trình theo sơ đồ sau :

  Cu \(\underrightarrow{O^{ }_2}\) CuO \(\underrightarrow{+HCl}\) CuCl2 \(\underrightarrow{+Fe}\) Cu

  3, Hòa tan 16g Fe2O3 vào 200g dung dịch H2SO4 19,6 % . Tính C% của chất tan sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  21g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 8,96 dm3 H2(dktc). Thêm dung dịch KOH đến dư vào dd thu được rồi lọc kết tủa tách ra, đem nung trong kk đến lượng không đổi cân nặng 12g. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1oxit của Cu có % KL = 88,89% . Tìm CT

  Cầu cứu.......................gianroibucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Viết các PTHH của các chất sau với H2SO4 loãng; H2SO4 đặc nóng

  Al;Cu;Fe;FeO;Fe2O3;Fe(OH)2;FeSO4;BaCl2;C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho 12,5g hỗn hợp 3 kim loại : al,cu,mg tác dụng với dd h2so4 dư sau phản ứng, thu đc 10,08 lít khí ở đktc và 3,5g chất rắn không tan . tính khối lượng của mỗi kim loại trong 1 hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Thực hiện chuyển hóa : NaAlO2 -> Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  tính nồng độ % của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39g kali và 362g H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  giúp t với các cậu ơi! ><

  1. Cho m gam hỗn hợp Fe và Mg vào 150g dung dịch HCL 2,34% sau khi phản ứng xảy ra thu được V lit khí hidro ở đktc

  a, viết pt và tính V

  b; tính khối lượng mỗi kim lọai có trong hỗn hợp ban đầu biết rằng sau pứ thu được 2,16g hỗn hợp muối sắt và Mg

  d; tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  2.Cho 24,9 g hỗn hợp AL và Zn vào 400 g dung dịch H2S04 sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc 82,5g muối và V lit khí hidro ở đktc

  a, viết pthh

  b; tính khối lượng mỗi kim lọai có trong hỗn hợp đầu

  c; tình v

  d; tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 10gam hỗn hợp x gồm cuo và cu vào dd axit sunfuric đặc dư. đun nong để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí y (ở đktc) a,viết phương trình phản ứng để xảy ra xác đinh khí y b, ting1 thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  cho 6.9 gam Na vào 200ml dung dịch X chứa HCl 0,25M và AlCl3 0.4M , sau khi kết thúc các phản ứng thu được a gam kết tủa . Tính a ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>