YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ: M, N,O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

+ M tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro chậm

+ N tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dán

+ O tác dụng với dung dịch HCl → không có hiện tượng gì xáy ra

+ P tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau ?

A. M, N, O, P     

B. N, M, P, O     

C. P, N, M, O     

D. O, N, M, P

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.5

O + HCl: không có hiện tượng gì xảy ra → O hoạt động hóa học yếu nhất.

P + HCl: giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên → P hoạt động hóa học mạnh nhất

M + HCl: giải phóng hiđro chậm

N + HCl: giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dần

→ N hoạt động hóa học mạnh hơn M

→ P > N > M > O

Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 43,88g hỗn hợp Cu, Mg và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,88l H2 (đktc) và 20,48g kim loại không tan

  a) Tính khối lượng hỗn hợp kim loại đã phản ứng

  b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 8.3g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng vs 250ml dd H2SO4 1M

  a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính thể tích H2 sinh ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  ý nghĩa của dãy điện hóa !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cu + H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + H2O

  Fe + H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Al + H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2O + H2O

  Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2 + H2O

  Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + N2H4O3 + H2O

  Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  cho 10g hon hop 2 kim loại sắt và cu tác dụng với h2so4 loãng thì thu 2.24 l khí (dktc).tính khối lượng sắt và đồng trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Bằng phương pháp hóa học hãy tách Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Mg

  Help for me banhqua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Viết phương trình hóa học để biểu diễn sự chuyển hóa sau :

  A\(\rightarrow\) B\(\rightarrow\) C\(\rightarrow\) D\(\rightarrow\) Cu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Ngâm 45.5g hỗn hợp các kim loại Zn, Cu, Ag trong dd HCL dư thu được 4.48l H2. Nếu nung 1 lượng hh trên trong ko khí pứ xog thu đc hh chất rắn mới có m = 51.9g

  a) PTPƯ

  b) xác định m mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  1. Cho 1 gam hợp kim của Na tác dụng với H2O ta thu được kiềm,để trung hoà dung dịch kiềm trên ta phải dùng 50ml dung dịch HCl 0.2M. Tính thành phần % của Na trong hợp kim trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 15 g trong 340 g dd AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng trong dd giảm 25%. Khối lượng củ vật sau pứ là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Hòa tan x gam K vào 150g dd KOH 10% khi p/ư kết thúc , dd mới có nồng độ 13,4%. Tính X?

  Giúp minh với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X và chất rắn Y. Cho từ từ dd NaOH tới dư vào dd X thu được dd Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài kk tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q.

  a, Xác định thành phần các chất có trong X,Y,Z,M,N,P,Q. Biết các pư xảy ra hoàn toàn.

  b, Viết các ptpư xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho 16 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe vào 400ml dung dịch H2SO4 aM thì thu được 8,96 lít H2 (đktc).

  a.Tìm KL mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b.Tính thành phần % theo KL mỗi kim loại ?

  c. Tìm aM ?

  d. Tìm khối lượng muối sunfat thu đc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Xác định kim loại

  bởi Bi do 24/04/2019

  Hòa tan 2,8g một kim loại (chỉ có 1 hóa trị duy nhất trong hợp chất) vào 80ml dd H2SO4 và 200ml HCL 0,2M . Dd thu đc sau pứ làm đỏ quỳ tím và phải trung hòa bằng 100ml dd NaOH 0,2M. Xác định kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Hỗn hợp A gồm CuO và một oxit của kim loại hóa trị II( không đổi ) có tỉ lệ mol

  1: 2. Cho khí H2 dư đi qua 2,4 gam hỗn hợp A nung nóng thì thu được hỗn hợp rắn B. Để hòa tan hết rắn B cần dùng đúng 80 ml dung dịch HNO3 1,25M và thu được khí NO duy nhất.Xác định công thức hóa học của oxit kim loại. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Cho 6.5 g Zn và 5.6g Fe với dung dịch CuSO4 dư.Tính khối lượng chất rắn thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 8.1 gam ZnO tác dụng với 250 gam dung dịch H2SO4 10%

  a) Tính khối lượng muối thu được

  b) Tính C% các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Mình gửi câu này rồi nhưng ko thấy ai trả lời giúp nên mình gừi lại lần nữa mong các bạn giúp:

  Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước lọc (B). Để hòa tan kết tủa (A) cần ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch HNO3 2M, biết phản ứng tạo NO?

  Mình xin cảm ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Cho 7g hỗn hợp Ag và Mg tan hoàn toàn trong 300ml dd hcl 1M

  A, tình khối lượng kim loại trong hôn hợp đầu

  B, tình thành phần trăm Theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  C. Tình thể tích khí Sinh Ra ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  1. Hòa tan hoàn toàn 4,54g hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng 100ml dung dịch HCl 1,5M. Sau phản ứng thu được 448 cm^3 khí (đktc).
  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
  b. Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗ hợp ban đầu.
  c. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch khi phản ứng kết thúc ( giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với thể tích của dung dịch axit ).
  2. Cho m gam 1 kim loại R ( có hóa trị II ) tác dụng với Clo dư. Sau phản ứng thu được 13,6 gam muối. Mặt khác để hòa tan m gam kim loại R cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 1M.
  Viết các phương trình hóa học và xác định kim loại R.
  3. Ngâm 45,5g hỗn hợp bột các kim loại Zn, Cu, Ag trong dung dịch HCl( dư ) thu được 4,48 lít khí ( đktc ). Nếu nung một lượng hỗn hợp như trên trong không khí, phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn mới có khối lượng 51,9g.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
  4. Hòa tan hoàn toàn 11,8 gam hỗ hợp A gồm đồng và nhôm trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,4 gam rắn.
  a. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc.
  b. Nếu hòa tan hỗn hợp A vào dung dịch H2SO4 đặc nguội, thì khối lượng rắn thu được là bao nhiêu và thể tích khí thoát ra ở đktc là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho 16,9 hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vs dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu đc khí H2 dung dịch X và chất ko tan hỗn hợp đó cho tác dụng vs dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư thu đc 7,28l Khí SO2 ở đktc và dung dịch Y

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tính H2 ở đktc (lít)

  c)Nhúng thanh kim loại M có hóa Trị II vào dung dịch X cho đến khi Phản ứng kết thúc thì khối lượg thanh kim loại M tăng thêm 4,8g.M là kim loại nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Cho 23,6g hh Mg,Fe,Cu phản ứng hết với 91,25g dd HCl 25% thu được dd A và 12,8g chất rắn không tan . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Oxi hóa hoàn toàn 25,7g hỗn hợp X gồm Mg,Zn,Fe. Ta thu được 35,3g oxit . Cho toàn bộ oxit trên tan hết trong dung dịch H2SO4 0,5M. Tính thể tích dung dịch H2SO4 ( người ta lấy dư 10 %)

  Giúp mình với ạ . Cám ơn !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  1) Ngâm 15g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch CuSO4 dư phản ứng sau thu được 16g chất rắn. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  2) Hoà tan 18,4 g hỗn hợp gồm Fe và feO vào 300ml H2SO4 1M ( D= 1,65 g/ml )

  a) Tính klg mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính C% muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  hòa tan 2,17g hh 3 kl A,B,C trong dd HCL dư .thu đc 2,24l khí ở đktc và m g muối.tính giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về nhiệt độ đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ a,b,c? (Giải 2 cách)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF