YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Bằng cách nào có thể nhận biết từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học:

a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.

b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4.

c) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4.

Viết các phương trình phản ứng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

a) Cho dung dịch BaCl2 vào hai ống nghiệm có chứa dung dịch HCl và dung dịch H2SO4:

- Chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa màu trắng, suy ra chất ban đầu là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

- Chất trong ống nghiệm không có hiện tượng gì xảy ra là HCl.

b) Dùng một trong những thuốc thử sau: BaCl2, Ba(NO3)2, dung dịch Ba(OH)2

- Chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa màu trắng, suy ra chất ban đầu là Na2SO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

- Chất trong ống nghiệm không có hiện tượng gì xảy ra là NaCl.

c) Cho giấy quỳ tím vào hai ống nghiệm chứa Na2SO4 và H2SO4

- Chất trong ống nghiệm nào làm quỳ tím đổi màu thành đỏ là dung dịch H2SO4

- Còn chất trong ống nghiệm kia quỳ tím không đổi màu là Na2SO4.

Có thể nhận biết H2SO4 bằng kim loại hoạt động (Zn, Fe, Mg, Al,…) có khí H2 bay lên.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON