YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Có những chất: CuO, BaCl2, Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra:

a) Chất khí cháy được trong không khí?

b) Dung dịch có màu xanh lam?

c) Chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit?

d) Dung dịch không màu và nước?

Viết tất cả các phương trình phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 1

Các phương trình hóa học:

a) Chất khí cháy được trong không khí là khí H2.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam: CuCl2, CuSO4.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + 2CuSO4 → CuSO4 + H2O

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

d) Dung dịch không màu là: ZnCl2, ZnSO4.

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF