YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

nkhíH2 = 0,15 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b) Tính khối lượng mạt sắt, dựa vào phương trình trên ta có:

mFe = 0,15 x 56 = 8,4 gam.

c) Nồng độ mol của dung dịch HCl

Dựa vào phương trình hóa học trên, ta có:

nHCl = 2nH2 = 0,3 mol

\(\Rightarrow C_{M_{HCl}} = \frac{0,3 \times 1000}{50 } = 6 \ mol/lit\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON