Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Cho biết khối lượng mol của một oxit axit kim loại là 160 gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit kim loại đó?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Đặt công thức của oxit kim loại là MxOy

Khối lượng của kim loại trong oxit kim loại: \(\frac{160.70}{100 } = 112 \ g\)

m= 112 kẻ bảng dò giá trị ta có

x 1 2 3
M 112(loại) 56(nhận) 37,33(loại)

Khối lượng của oxit là 160 -112 = 48g.

16.y = 48 ⇒ y = 3.

Vậy công thức hóa học của oxit kim loại là Fe2O3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  Hòa tan hoàn toàn 15,7g hỗn hợp 2 kim loại kẽm và nhôm vào dd axit clohidric

  A viet phuong trinh

  B tính khoi luong moi kim loai, biet rang nhom chiem 17,2%. Khoi luong hon hop kim loại

  C tinh the tich khi H2 thu duoc ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Có 3 bình đựng riêng biệt các dung dịch trong suốt sau : dd NaOH ; dd axit HCl ; dd Ca(OH)2 .Băng phương pháp nao nhận biết các dd trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y và Z có tỉ số khối lượng là 1:1. Trong 44,8g hỗn hợp X, có số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối của Y>Z là 8. Xác định kim loại Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho CTHH các chất:

  K2O, Nacl, Mg SO4, Ca (OH)2, Al2O3, KHCO3, H2SO4, Cu (OH)2, H2 SO3.

  Cho biết mỗi chất thuộc hợp chất nào. Gọi tên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Hòa tan 7,8 gam Kali vào nước thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B qua 16 gam CuO đun nóng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a. Tính thể tích khí B ở đktc và khối lượng khí A.

  b. Tính khối lượng kim loại Cu thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho biết khối lựơng mol 1 oxit của kim loại là 160g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập CTHH của oxit. Gọi tên oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Nung hỗn hợp canxi hợp cacbonat và magie cacbonat đêns khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng giảm đi một nửa so với hỗn hợp ban đầu.Xác định phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu biết canxi cacbonat và magie cacbonat bị nhiệt phân như nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Gọi tên giúp em hai hợp chất này với ạ: NaHSO3 , NaH2PO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Có 4 oxit riêng biệt: Na2O, Fe2O3, MgO và Al2O3. Làm thế nào để có thể nhận biết được mỗi oxit bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí CO và H2(đktc) từ từ qua hỗn hợp 2 oxit CuO và FeO nung nóng lấy dư, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp chât rắn giảm a gam

  a)Tính % theo thể tích của các khí có trong hỗn hợp, biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với khí oxi là 0,55

  b)Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Có V(1) hỗn hợp khí gồm C0,H2. Chia V(1) hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phân 1 bằng khí O2, sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong, lấy dư thu được 20(g). kết tủa (là CaCO3) dẫn phần 2 qua bột CuO nung nóng (dư) thu được 1,92 (g) Cu

  a) Viết PTHH

  b) Tính V(1) hh khí ban đầu ở đktc

  c) Tính thành phần trăm theo theo khối lượng từng khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  giải giúp mik vs mấy pạn leu

  Dùng Cuo thu được 2,07g pb và 1,6g Cu . Hãy tính :

  a ) Khối lượng mỗi oxit trong hỗ hợp.

  b) Vco điều kiện tiêu chuẩn đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  nung 23,1 gam hỗn hợp Zn và Al2O3 trong ko khí đến khới lượng ko đổi thu đc hỗn hợp chất răn mới có khới lượng là 25,02 g

  a,tinh thể tích khí oxi (đktc)tham gia pư

  b,tinh thanh phan% khới lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và hỗn hợp sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  lấy 4g oxit bazơ đem khử hoàn toàn H2 thi thu được 2.8 g kim loại

  a, tính oxit rồi gọi tên nó

  b,nó có bazơ tương ứng là gì? tên gọi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  người ta điều chế vôi sống bằng cách nung đá vôi CaCO3.Lượng vôi sống thu đc từ 1 tấn đá ô chứa 10% tạp chất là bn tấn biết thành phần chính của đá vôi là CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho biết khối lượng mol oxit của kim loại là 160ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.mol thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70% lập cthhcua oxit gọi tên oxit đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  nung 2,45g hợp chất X thu được 672mm Oxi(Điều kiện tiêu chuẩn) và chất rắn Y chứa hai nguyên tố K và Cl .Biết K chiếm 52,35% về khối lượng , Cl 47,65% về khối lượng.Xây dựng công thức X

  chuyên hóa 8 ai làm ra làm ơn giúp mình với lớp 8 nha

  chủ đề mình chọn đại đấy đây là bài về tính theo công thức hóa học nha

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  nêu pp hóa học để phân biệt 3 lọ khí trong đó 1 lọ là oxi, 1 lọ là hidro, lọ còn lại là không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Xác định R

  bởi thủy tiên 01/04/2019

  hòa tan 6,2g kim loại R(hóa trị 2) bằng dd HCl vừa đủ thu được 2,24l H2(đktc) xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  cho 46,2g hỗn hợp gồm Ca và Na2o tác dụng với một lượng nước dư thì thu được 22,4 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

  a/ Dung dịch X chứa chất gì? em hãy chứng minh dung dịch X có tính Bazo?

  b/ Viết các PTHH. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  c/ Tính khối lượng Bazo thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau :P2O5 K2O Al Al2O3 NaCl CaO.

  2. Tìm công thức hóa học trong các trường hợp sau

  A một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là 43,4% Na,11,3% C, còn lại là oxi

  B một oxit của kim loại x chưa rõ hóa trị trong đó kim loại x chiếm 70% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1.nung 14,8 g hon hop Cu & Fe trog ko khi đến khối lượng ko đổi thu được 19,6 g chất rắn .tinh thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và sau phản ứng

  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hop CH4 và C3H8 trong oxi ko khi thu đc 61 6 g khí CO2

  a ,tính thể tích ko khi ở đktc cần dùng cho pư trên

  b, tinh thành phần % mỗi khí trong hỗn2 đầu

  3,đốt 28 g hỗn hợp kim loai Cu và Ag trng ko khi đến khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc chất rắn mới có khối lượng là 29,6 g

  a,tinh the tich khí oxi (đktc) tham gia pư

  b,tinh thanh phần % k lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 0.552g kim loại M tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường thu được dung dịch A và V lít khí H2 ở đktc cho A tác dụng vừa đủ HCl thu đc 1.404g muối khan.

  a)Xác định M

  b)Tính V H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Bài 1: Hoà tan hoàn toàn a gam K2O vào nước dư. Sau phản ứng thu đc dung dịch A có chứa 8.4 gam KOH. Tính a

  Bài 2: Cho 11.2g sắt vào bình chứa dung dịch axit clohidric.

  a) Viết PTHH của phản ứng.

  b) Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

  c) Để có đc lượng kẽm tham gia phản ứng trên, người ta phải dùng bao nhiêu gam sắt (III) oxit tác dụng với khí hdro (dư)

  Bài 3: Khi điện phân nước ta thu đc khí hidro và khí oxi.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí H2 (đktc) tạo ra khi điện phân 360g nước?

  c) Nếu cho một mẩu Na vào lượng nước trên thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là bao nhiêu?


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  A là hỗn hợp khí gồm H2, CH4, CO2. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp A qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư. Phản ứng kết thúc thu được 3(g) chất rắn không tan, khí thoát ra khỏi bình. Đem đốt hoàn toàn thu được 2,7 (g) H2O. Tính % theo thể tích và khối lượng mỗi khí trong A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 1: Cho 7,8g Al(OH)3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 19,6g H2SO2. Theo sơ đồ phản ứng

  \(2Al\left(OH\right)_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+H_2O\)

  a, Các chất trong phản ứng thuộc hợp chất nào? Gọi tên

  b, Tính khối lượng các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  hoàn thành chuỗi phản ứng:

  KMnO4->A->B->C->D->E->H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời