YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.15 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.15 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho 60,5g hỗn hợp gồm 2 kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hêt với dung dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp là 46,289%. Tính:

a) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Thể tích khí H2 (đktc) sinh ra.

c) Khối lượng các muối tạo thành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.15

a) \({m_{Fe}} = \frac{{60,5.46,289}}{{100}} = 28g \to {n_{Fe}} = \frac{{28}}{{56}} = 0,5mol\)

mZn = 60,5 - 28 = 32,5g → nZn = 32,5 : 65 = 0,5 mol

Fe  + 2HCl  → FeCl2 + H2

0,5                  0,5       0,5 mol

Zn + 2HCl →  ZnCl + H2

0,5                  0,5       0,5 mol

b) ∑nH= 0,5+0,5 = 1(mol)

⇒ VH2 =1.22,4 = 22,4 (lít)

c) mFeCl= 0,5.127 = 63,5 (g)

mZnCl= 0,5.136 = 68 (g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.15 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Đốt cháy hỗn hợp gồm C,P có khối lượng 3 g trong bình kín chứa 16.8 l O2, giả sử H=100%. Tính % khối lượng các chất ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Hoà tan 16,25 g kẽm tác dụng với 7,3 g axitclohidric HCl

  Viết pt phản ứng?

  Tính V khi H2 thu được?

  Giúp mik với mn ơi!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  4. Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội, thấy còn 49kg than chưa cháy.

  a) Tính hiệu suất của sự cháy trên.

  b) Tính lượng CaCO3 thu được, khi cho toàn bộ khí CO­2 vào nước vôi trong dư.

  5: Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là 0,45 tấn. Tính hiệu suất phản ứng.

  6: Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ 1tấn quặng boxit có chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: FeO, HBr, \(Ca\left(OH\right)_2\), \(SO_2\), \(Na_2CO_3\), \(H_2SO_4\), \(Fe\left(OH_{ }\right)_2\), \(KHSO_4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  câu 1:

  Với mỗi loại hợp chất sau hãy cho một VD bằng công thức hóa học và đọc tên :

  a, Axit có oxi, axit ko có oxi

  b, Bazo tan trong nước, bazo ko tan trong nước

  c, Muối trung hòa, muối axit

  câu 2:

  Cho các chất KMnO4, BaO, K, SO3, CuO. Hãy viết PTHH vs các trường hợp:

  a, Chất tác dụng vs khí Hidro ở nhiệt độ cao

  b, Chất tác dụng vs nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa canh hoặc hóa đỏ.

  c, Chật bị nhiệt phân hủy

  câu 3 :

  Trong phòng thí nghiệm oxit sắt từ Fe3O4 được điều chế bằng cách dùng vs oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao

  a, Tính khối lượng sắt và thể tích khí oxi ( ở đktc ) cần thiết để điều chế được 3,48 g oxit sắt từ.

  b, Để có được lượng oxi trên cần phải phân hủy bao nhiêu gam kali clorat

  câu 4:

  CHo 4,6 gam Na tác dụng hoàn toàn vs H2O tào thành dung dịch A và khí H2 bay lên

  a, Viết PTHH xảy ra và tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc?

  b, Tính nồng đợ phần trăm của dung dịch A. biết KL dung dịch sau pứ là 80g

  câu 5:

  Cho biết khối lương của một oxit kim loại là 160g/mol. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập CTHH của oxit đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho hỗn hợp gồm Al và Fe tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,8 l \(H_2\) (đktc) vào dung dịch A . Cô cạn dung dịch A thu được 14,025 g hỗn hợp , muối khan. Xác định % mỗi kim loại đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Có 4 gói bột màu trắng bị mất nhãn biết rằng mỗi gói đựng 1 trong 3 chất là P2O5; NaCl; KClO3; CaO chỉ dùng quì tím và nước các dụng cụ thí nghiệm hãy nhận biết các gọi bột trên bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  1.

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 dung dịch không màu được đựng trong 4 lọ thủy tinh bị mất nhãn: KOH, HCl, NaCl, NaNO3

  2.

  Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng gì?

  C --> CO2 --> H2CO3 --> CaCO3 -->CaO --> CaCl2 --> CaSO4.

  Mong các bạn giải bài tập trên giúp mình, mình cần ngay nhé.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Bài 1. Cho m g KOH tác dụng hoàn toàn với 500ml dd HCl dư tạo thành dd KCl 0,15M

  A. Viết ptpư

  B. Tính m

  C. Cho dd KCl trên tác dụng với AgNO3 dư. Tính khoos lượng kết tủa thu được

  D. Lọc bỏ kết tủa cô canh dd thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hòa tan 16,25 gam kim loại A(hóa trị II) vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu dược 5,6 lít khí H2 ở đktc.

  a.Hãy xác định kim loại A

  b.Nếu dùng lượng kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,04 lít khí H2 ở đktc. Tính hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho 63,2g hỗn hợp gồm R và FexOy nung nóng phản ứng cừa đủ với CO. Sau phản ứng thu đc17,92l khí và m(g) chất rắn . CHất rắn thu được cho phản ứng với HCl dư thấy thoát ra 20,16l khí. Tìm R

  Ai giải giúp mình với!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 và 40% CuO . Người ta dùng H2 ( dư ) để khử 20 gam hỗn hợp đó.

  a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

  b) Tính số mol H2 đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho 28g Fe tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng

  a/ Tính Khối lượng muối \(FeSO_4\)tạo thành và thể tích khí Hidro thoát ra (dktc)?

  b/ Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro trên để thử sắt (iii) oxit \(Fe_2O_3\)thì khối lượng stắ thu là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Cho4,8g Mg tác dụng với đ có chưa 18,25g HCL. a. Viết PTHH. B Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu g? c. Đốt cháy toàn bộ thể tích khí H2 sinh ra. Tính khối Lượng H2O tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Xác định M

  bởi nguyen bao anh 19/07/2019

  Cho 5,4 gam một kim loại M tác dụng với oxi ta thu được 10,2 gam oxit cao nhất có công thức M2O3 . Xác định M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  có v lít hỗn hợp khí A gồm CO và H2, chi hỗn hợp thành hai phần bằng nhau Tiến hành các thí nghệm sau:

  - Đem đốt cháy hoàn toàn phần 1 rồi cho sản phảm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 20 gam kết tủa CaCO3.

  - Dẫn phần 2 qua bột đồng CuO dư,nung nóng đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 19.2 g kim loại Cu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Có khí H2O2 ?

  Nếu có thì nó tên là gì ?

  Khi cho vào ngọn lửa đèn cồn có sao không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Hòa tan hoàn toàn 17,2g kim loại kiềm A(hóa trị 1) và oxit của nó vào nước được dung dịch B có chứa 22,4g hidroxit của kim loại A. Hỏi A có thể là kim loại nào trong số các kim loại sau: Li; Na; K; Rb; Cr (biết kim loại kiềm A và oxit của nó đều phản ứng được với nước)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF