YOMEDIA
UREKA

Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho dòng khí H2 dư qua 24g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng: mFe2O3 : mCuO = 3 : 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.19

mFe2O: mCuO = 3 : 1

→ \({m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{24.3}}{{3 + 1}} = 18g\)

→ nFe2O= 0,1125 mol

mCuO = 24 − 18 = 6 (g) → nCuO = 0,075(mol)

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe2O3   +   3H2  ⟶   2Fe    +    3H2O

1 mol                    2 mol

0,1125mol            0,225mol

mFe = 0,225.56 = 12,6 (g)

CuO + H2  ⟶  Cu  +   H2O

1 mol            1 mol 

0,075mol      0,075mol

mCu =  0,075.64 = 4,8(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON