YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.6 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.6 trang 53 SBT Hóa học 8

Khử 50g hợp đồng (II) oxit và sắt (II) oxit bằng khí hidro. Tính thể tích khí hidro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng (II) oxit chiếm 20% về số lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.6

MCuO = 64 + 16 = 80 (g/mol)

MFeO = 56 + 16 = 72 (g/mol)

Theo đề bài, CuO chiếm 20% về khối lượng, vậy:

mCuO trong hỗn hợp là: 

\(\frac{{20}}{{100}}.50 = 10g \to {n_{CuO}} = \frac{{10}}{{80}} = 0,125mol\)

\({m_{FeO}} = \frac{{80}}{{100}}.50 = 40g \to {n_{FeO}} = \frac{{40}}{{72}} = 0,56mol\)

Phương trình hóa học:

CuO + H2 t⟶ Cu + H2O

1 mol            1 mol 

0,125 mol    0,125 mol 

FeO + Ht⟶ Fe + H2O

1 mol             1 mol 

0,56 mol        0,56 mol

∑nH2 cần dùng là: 0,56 + 0,125 = 0,685 (mol)

VH2 cần dùng là : 0,685.22,4 = 15,334 (lít).

Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.6 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  cho 5.4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch HCL

  a)Lập PTHH

  b)tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c)tính nồng độ mol của dd axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 20g Ca hòa tan vào nước , lấy toàn bộ khí sinh ra cho phản ứng với 46,4g oxit sắt từ nung nóng . a)tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng. b) Tính khối lượng muối thu được nếu cho chất rắn trên phản ứng với HCL , biết Fe3O4+axit--->muối sắt 2+muối sắt 3 + H2O

  HELP ME!!!!

  mọi người giúp e sớm nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Đốt 46,4g Fe3O4 trong bình chứa 8,96l H2 (đktc) tạo ra kim loại Fe và H2O ( nước). Sau phản ứng chất nào còn dư dư bao nhiêu gam?

  Mọi người giúp mình nha sắp thi rồi!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  . Có các dd riêng biệt , không nhãn sau : HCl ; NaOH ; NaCl ; H2SO4H2SO4 ; Ba(OH)2Ba(OH)2 ; K2SO4K2SO4 . Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm , đèn cồn , .. thì có thể phân biệt được các dd nào nói trên ? Hãy trình bày cách phân biệt và viết PTHH của các phản ứng xảy ra .
  4. Nhúng 1 thanh Zn vào 100ml dd CuSO4CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc , lấy thanh Zn rửa sạch , làm khô rồi đem cân thfi thấy khối lượng thanh Zn giảm đi 0,015 gam so với khối lượng thanh Zn ban đầu .
  Viết PTHH của phản ứng xảy ra avf tính nồng độ mol của dd CuSO4CuSO4 đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Có 3 lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau: HCl; NaCl; NaOH. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 14.4g hỗn hợp X gồm Cu và Mgo vào dd H2so4 9.8%. Sau phản ứng thu được dd Y bà chất rắn Z. Oxi hóa hoàn toàn Z thu được chất rắn 8g là oxit.

  a, viết pthh

  b, Tính c%

  c, Tìm % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hỗn hợp X chứa các muối : Na2SO4 , Fe2SO4 , ZnSO4 . Trong hỗ hợp X thì %mO =42%

  Hãy tính tổng khối lượng các kim loại có trong muối X . Biết rằng khối lượng X =200

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Nhúng 1 thanh sắt vào 200ml vào dd cuso4. Sau khi phản ứng, lấy thanh sắt ra, làm sạch, đem cân thì thấy khối lượng tăng 0,6g.

  a) Tính nồng độ mol dd CuSO4.

  b) Tính khối lượng kim loại tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho hỗn hợp hai muối X2SO4 và YSO4 có khối lượng 22,1 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 31,2 gam BaCl2, thu được 34,95 gam kết tủa BaSO4. Tính khối lượng hai muối tan thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Hòa tan hoàn toàn 104,25 g hỗn hợp X gồm NaCl, NaI vào nước được dd A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dd thu được 58,5 g muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là:

  làm đầy đủ nha!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 2.24 lít H2(đktc). tính thành phàn %vè khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Câu 1 : Xác định X , cho biết tên , kí hiệu hóa học của X ?

  - Một hợp chất có phân tử gồm : 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng hơn nguyên tử Canxi 2 lần.

  - Một hợp chất có phân tử gồm : 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử Oxi và năng hơn phân tử H2 47 lần.

  - Một hợp chất có phận tử gồm : 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn nguyên tử Natri 2 lần.

  Câu 2 :

  a. Nêu một số nguyên tố tồn tại trong cơ thể người , chúng có trong những bộ phận nào của cơ thể ?

  b. Khí nhẹ nhất là khí gì ? Trong đời sống em thấy chúng tồn tại ở đâu ?

  c. Quá trình hô hấp của con người có xuất hiện nhũng loại khí nào ? Chúng có ứng dụng gì trong cuộc sống ?

  d. Kim loại cứng nhất có phải là"kim cương" ? Nếu không thì đó là kim loại nào ?

  Câu 3 : Lập công thức và tính phân tử khối của

  a. Mg (II) và SO4 (II)

  b . Cu (II) và NO3 (II)

  c. Fe (III) và SO4 (II)

  *************************Ta là dãy phân cách*************************

  Bạn nào giỏi Hóa giải dùm tui nha , chứ tui ngu Hóa lắm TvT

  감사함니다

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1. Từ Cu, NaCl, H2O hãy viết phương trình điều chế Cu(OH)2.
  2. Từ nước biển, quặng pirit, không khí hãy viết phương trình điều chế FeSO4, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO4, NaHSO4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  1; Chỉ dùng thêm quỳ tím, trình ,bày phương pháp hóa học để phân biệt 5 lọ dd mất nhãn gồm; NaCl, Ba(OH)2, KOH, Na2SO4, H2SO4

  2, Trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp hóa học nào có thể tách đc khí N2 và khí CO2 ra khỏi hỗn hợp khí gồm N2, O2, CO, CO2, hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Hoàn Thành chuỗi phản ứng sau:

  a.Ca -----> CaO -----> Ca(OH)2 ----->CaCO3

  mik ví dụ cho mấy bạn biết cách làm nha

  P----->P2O5---t0-->H3PO4------>Ca3(PO4)

  - 4P+5O2---t0-->2P2O5

  - P2O5+3H2O------>2H3PO4

  - H3PO4+CaO------>Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Bài 1:Viết PTPỨ giữa các chất sau đây:

  a)Canxioxit và axitnitric

  b)Sắt(III)oxit và axitclohiđric

  c)Magie oxit và axitsunfuric

  d)Natrioxit và axit photphoric

  e)Nhôm oxit và oxit sunfuric

  f)Sắt(II)oxit và axitclohiđric

  Bài 2:Nguyên tố X có hóa trị (V) với oxi.Thành phần % về khối lượng oxi trong axit của X là 74,07%

  a)Tìm nguyên tố X?Gọi tên axit?Viết PTHH đó với muối

  b)Viết PTHH đó với nước?Đọc tên sản phẩm ,phân loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Xác định chất tan và tính khối lượng dd thu được cho mỗi thí nghiệm sau:

  1. Hòa tan 10ml C2H5OH vào 100ml H2O

  Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml,của H2O là1g/ml

  2. Hòa tan hoàn toàn 2,3g Na vào 100g H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  1. Đốt cháy 1,6g CH44 trong không khí,:

  a, Tính khối lượng sản phẩm

  b, Tính V của không khí

  2. Đốt cháy 5,4g kim loại hóa trị 3 trong Oxi sinh ra 10,2g Oxit. Tìm công thức của Oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF