YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.3 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.3 trang 53 SBT Hóa học 8

Từ những hóa chất cho sẵn KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế các chất theo sơ đồ chuyển hóa sau: Cu → CuO → Cu. Biết Fe có thể phản ứng với CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.3

Nguyên liệu cần cho biến đổi hóa học là: Cu, O2, H 2

Fe + H2SO→ FeSO+ H2

2KMnO4 t⟶ K2MnO+ MnO+ O 2

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO 4

2Cu + O→ 2CuO

CuO + Ht⟶ Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.3 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON