YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.8 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.8 trang 53 SBT Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe va dung dịch HCl.

a) Cho dùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì kim loại nào cho khí hidro nhiều hơn?

b) Nếu thu được cùng 1 lượng khí hidro thì khối lượng kim loại nào dùng ít hơn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.8

Gọi a(g) là khối lượng của các kim loại cùng tác dụng với HCl.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2.27g                       3.22,4 (lít)

ag (g)                       x? (lít)

\(x = \frac{{a.3.22,4}}{{2.27}} = \frac{{67,2a}}{{54}} = 1,24a\)

Fe + HCl → FeCl2 + H2

56g                      2,24 lít

a(g)                       y? lít

\(y = \frac{{a.22,4}}{{56}} = 0,4a\)

Vậy x >y hay cho cùng một lượng Al và Fe tác dụng hết dung dịch HCl thì Al cho thể tích H2 nhiều hơn sắt.

b) Nếu thu được cùng một lượng khí hidro thì lượng Al dùng ít hơn Fe.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.8 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF