YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8

Cho 10,4g oxit của một nguyên tố kim loại có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9g muối. Xác định nguyên tố kim loại.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.20

Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của oxit là MO.

Phương trình hoá học của phản ứng:

MO  +   2HCl   →   MCl2  +   H2O

(M+16)g               (M+71)g

10,4g                    15,9g

Theo phương trình hoá học trên ta có :

15,9.(M + 16 ) =10,4.(M+71)

→ M=88   (Sr)

Nguyên tố kim loại là stronti (Sr)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  1 Phân loại gọi tên các hợp chất sau : \(H_2S,Ca\left(OH\right)_2,FeCl_2,Ca\left(H_2PO_4\right)_2,P_2O_5,Fe_2O_3\)

  2. Hãy phân biệt các chất sau:

  a. Có 4 bình đựng riêng biệt các chất khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro , khí cacbonic

  b. Có 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch \(NaOH,H_2SO_4,Na_2SO_4\)

  c. Có 3 gói bột mất nhãn chứa các chất sau : \(Na_2O,SO_3,MgO\)

  3. Hỗn hợp gồm bột : nhôm , sắt , đường. Hãy trình bày cách để tách riêng từng chất

  LÀM ƠN GIÚP MK ĐÂY LÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỂ KIỂM TRA PLEASE !!!!!!!!!gianroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Mấy bạn giúp mình 2 bài này nha, mình cần gấp, cảm ơn các bạn trước!

  1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Hòa tan 3.84g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch có chứa 21.9g HCl
  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Chứng tỏ rằng X tan hết
  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Nếu phản ứng trên thu được 4.256l khí hidro ở đktc thì khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là bao nhiêu g?

  2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cho 1 dung dịch có chứa 10g NaOH tác dụng với 1 dung dịch chứa 10g H2SO4, thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím. Hãy cho biết màu giấy quỳ tím sẽ đổi như thế nào. Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  trong phòng thí ngiệm,để điều chế khí Hidro,nguoi ta thuong cho 1 kim loại tác dụng với dd axit clohidric

  a,neu hiện tượng,viết pt khi cho kẽm tác dụng vs dd axit clohidric

  b,tính khối lượng kem va thể tích dd axit clohidric 1M caand dùng de dieu che 2.24 lít khí hidro.giả sử hiệu xuất PƯ dat 100*c

  các bạn có thời gian rảnh rỗi thi chỉ cần gợi ý hộ mk thôi,cam on các bạn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Hòa tan hoàn toàn 4,1gam hai kim loại X và Y chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HCl ,

  cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 11,2gam hỗn hợp muối khan . Tính thể tích hidro

  bay ra (đo ở điều kiện tiêu chuẩn )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Lấy 16,2g Al cho phản ứng với 150ml dung dịch H2SO5 5M

  1) viết PTHH xảy ra

  2) chất nào cò dư và dư bao nhiêu gam?

  3) tinh thể tích Khí H2 ( đktc) sinh ra sau phản ứng ?

  Giúp mình với !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  khi hoà tan 21g một kim loại hoá trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8.4l H2 ở đktc. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104,25g tinh thể muối hidrat hoá . cho biết tên kim loại ? xác định ct của hidrat hoá
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho Nhôm phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. Tính khối lượng Al đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Xác định R

  bởi thủy tiên 01/04/2019

  hòa tan 6,2g kim loại R(hóa trị 2) bằng dd HCl vừa đủ thu được 2,24l H2(đktc) xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  cho 46,2g hỗn hợp gồm Ca và Na2o tác dụng với một lượng nước dư thì thu được 22,4 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

  a/ Dung dịch X chứa chất gì? em hãy chứng minh dung dịch X có tính Bazo?

  b/ Viết các PTHH. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  c/ Tính khối lượng Bazo thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau :P2O5 K2O Al Al2O3 NaCl CaO.

  2. Tìm công thức hóa học trong các trường hợp sau

  A một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là 43,4% Na,11,3% C, còn lại là oxi

  B một oxit của kim loại x chưa rõ hóa trị trong đó kim loại x chiếm 70% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1.nung 14,8 g hon hop Cu & Fe trog ko khi đến khối lượng ko đổi thu được 19,6 g chất rắn .tinh thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và sau phản ứng

  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hop CH4 và C3H8 trong oxi ko khi thu đc 61 6 g khí CO2

  a ,tính thể tích ko khi ở đktc cần dùng cho pư trên

  b, tinh thành phần % mỗi khí trong hỗn2 đầu

  3,đốt 28 g hỗn hợp kim loai Cu và Ag trng ko khi đến khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc chất rắn mới có khối lượng là 29,6 g

  a,tinh the tich khí oxi (đktc) tham gia pư

  b,tinh thanh phần % k lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Câu 1: khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

  a. đều giảm

  b. phần lớn giảm

  c. đều tăng

  d. phần lớn tăng

  Câu 2: trong phòng thí ngiệm người ta điều chế khí O2 bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?

  a. giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi

  b. dễ kiếm, rẻ tiền

  c. phù hợp với thiết bị hiện đại

  d. không độc hại

  Câu 3: cho các kim loại Zn, Fe, Al, Sn. Nếu lấy cùng số mol kim ***** tác dụng với axit HCl dư thì kim loại nào giải phóng nhiều H2 nhất ?

  a. Fe

  b. Al

  c. Sn

  d. Zn

  Câu 4: cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là

  a. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

  b. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

  c. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

  d. Ca(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

  Câu 5: trong các chất dưới đây chất nào làm cho quỳ tím hóa xanh?

  a. axit

  b. nước

  c. nước vôi

  d. rượu (cồn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Hòa tan hoàn toàn 5,4g nhôm cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 1,5M. Sau phản ứng thu được nhôm clorua và khí hiddro

  a,Tính thể tích khí hidro thu được ở đkxđ

  b,Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng

  Giúp vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Khử 12g Sắt (III) oxit bằng khí Hidro

  a. Tính thể tích khí Hidro (ở đktc) cần dùng

  b. Tính khối lượng sắt thu đc sau PƯ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  đốt 6.2 gam p trong oxi dư thu được chất rắn a . hòa a vào nước dư thu được 200ml đ b . tính cm của dung dịch b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 0.552g kim loại M tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường thu được dung dịch A và V lít khí H2 ở đktc cho A tác dụng vừa đủ HCl thu đc 1.404g muối khan.

  a)Xác định M

  b)Tính V H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 19,5 gam kim loại R có hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric thu được 6,72 lít khí . Xác định công thức hóa học của kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 6,72 lít (đktc) khí oxi tạo thành ddiphotphopentaoxxit (P2O5). Tính khối lượng P2O5 tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON