YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho 3,6g một oxit sắt vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.18

Gọi công thức oxit sắt là Fe2Ox

PTHH:

Fe2Ox   +    2HCl   →   2FeCl +    xH2O

(2.56+16x)g               2(56+35,5x)g

3,6g                             6,35g

Ta có tỉ lệ:

\(\frac{{112 + 16x}}{{3,6}} = \frac{{2.(56 + 35,5x)}}{{6,35}} \to x = 2\)

Công thức oxit sắt là FeO

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON