Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie Hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Gợi ý trả lời bài 3

Công thức hóa học của những muối:

 • CuCl2 (Đồng (II) clorua)
 • ZnSO4 (kẽm sunfat)
 • Fe2(SO4)3 (sắt (III) sunfat)
 • Mg(HCO3)2 (magie Hiđrocacbonat)
 • Ca3(PO4)2 (canxi photphat)
 • Na2HPO4 (natri hiđrophotphat)
 • NaH2PO4 (natri đihiđrophotphat)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Gọi tên giúp em hai hợp chất này với ạ: NaHSO3 , NaH2PO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Có 4 oxit riêng biệt: Na2O, Fe2O3, MgO và Al2O3. Làm thế nào để có thể nhận biết được mỗi oxit bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí CO và H2(đktc) từ từ qua hỗn hợp 2 oxit CuO và FeO nung nóng lấy dư, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp chât rắn giảm a gam

  a)Tính % theo thể tích của các khí có trong hỗn hợp, biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với khí oxi là 0,55

  b)Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Có V(1) hỗn hợp khí gồm C0,H2. Chia V(1) hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phân 1 bằng khí O2, sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong, lấy dư thu được 20(g). kết tủa (là CaCO3) dẫn phần 2 qua bột CuO nung nóng (dư) thu được 1,92 (g) Cu

  a) Viết PTHH

  b) Tính V(1) hh khí ban đầu ở đktc

  c) Tính thành phần trăm theo theo khối lượng từng khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  giải giúp mik vs mấy pạn leu

  Dùng Cuo thu được 2,07g pb và 1,6g Cu . Hãy tính :

  a ) Khối lượng mỗi oxit trong hỗ hợp.

  b) Vco điều kiện tiêu chuẩn đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  nung 23,1 gam hỗn hợp Zn và Al2O3 trong ko khí đến khới lượng ko đổi thu đc hỗn hợp chất răn mới có khới lượng là 25,02 g

  a,tinh thể tích khí oxi (đktc)tham gia pư

  b,tinh thanh phan% khới lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và hỗn hợp sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  lấy 4g oxit bazơ đem khử hoàn toàn H2 thi thu được 2.8 g kim loại

  a, tính oxit rồi gọi tên nó

  b,nó có bazơ tương ứng là gì? tên gọi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  người ta điều chế vôi sống bằng cách nung đá vôi CaCO3.Lượng vôi sống thu đc từ 1 tấn đá ô chứa 10% tạp chất là bn tấn biết thành phần chính của đá vôi là CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho biết khối lượng mol oxit của kim loại là 160ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.mol thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70% lập cthhcua oxit gọi tên oxit đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  nung 2,45g hợp chất X thu được 672mm Oxi(Điều kiện tiêu chuẩn) và chất rắn Y chứa hai nguyên tố K và Cl .Biết K chiếm 52,35% về khối lượng , Cl 47,65% về khối lượng.Xây dựng công thức X

  chuyên hóa 8 ai làm ra làm ơn giúp mình với lớp 8 nha

  chủ đề mình chọn đại đấy đây là bài về tính theo công thức hóa học nha

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  nêu pp hóa học để phân biệt 3 lọ khí trong đó 1 lọ là oxi, 1 lọ là hidro, lọ còn lại là không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Xác định R

  bởi thủy tiên 01/04/2019

  hòa tan 6,2g kim loại R(hóa trị 2) bằng dd HCl vừa đủ thu được 2,24l H2(đktc) xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  cho 46,2g hỗn hợp gồm Ca và Na2o tác dụng với một lượng nước dư thì thu được 22,4 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

  a/ Dung dịch X chứa chất gì? em hãy chứng minh dung dịch X có tính Bazo?

  b/ Viết các PTHH. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  c/ Tính khối lượng Bazo thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau :P2O5 K2O Al Al2O3 NaCl CaO.

  2. Tìm công thức hóa học trong các trường hợp sau

  A một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là 43,4% Na,11,3% C, còn lại là oxi

  B một oxit của kim loại x chưa rõ hóa trị trong đó kim loại x chiếm 70% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1.nung 14,8 g hon hop Cu & Fe trog ko khi đến khối lượng ko đổi thu được 19,6 g chất rắn .tinh thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và sau phản ứng

  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hop CH4 và C3H8 trong oxi ko khi thu đc 61 6 g khí CO2

  a ,tính thể tích ko khi ở đktc cần dùng cho pư trên

  b, tinh thành phần % mỗi khí trong hỗn2 đầu

  3,đốt 28 g hỗn hợp kim loai Cu và Ag trng ko khi đến khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc chất rắn mới có khối lượng là 29,6 g

  a,tinh the tich khí oxi (đktc) tham gia pư

  b,tinh thanh phần % k lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 0.552g kim loại M tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường thu được dung dịch A và V lít khí H2 ở đktc cho A tác dụng vừa đủ HCl thu đc 1.404g muối khan.

  a)Xác định M

  b)Tính V H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời