YOMEDIA

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie Hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Công thức hóa học của những muối:

CuCl2 (Đồng (II) clorua)

ZnSO4 (kẽm sunfat)

Fe2(SO4)3 (sắt (III) sunfat)

Mg(HCO3)2 (magie Hiđrocacbonat)

Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Na2HPO4 (natri hiđrophotphat)

NaH2PO4 (natri đihiđrophotphat)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 6 gam MgO vào cốc B đựng dung dịch H2SO4.

  -Cho m gam Al vào cốc A đựng dung dịch HCl.

  Khi cả MgO và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Cho hỗn hợp gồm Al va Fe tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,8 l \(H_2\) (đktc) vào dung dịch A . Cô cạn dung dịch A thu được 14,025 hỗn hợp muối khan . Xác định % mỗi kim loại đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  1/ Cho a gam hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Zn,Al tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 67g muối và 8,96l khí H2 (ở đktc). Giá trị của a là ?

  2/ Cho 0,69g Na vào 50g dung dịch HCl 1,46%. Sau phản ứng hoàn toàn chỉ thu được dung dịch A và có V lít khí H2 thoát ra (ở đktc)

  a) Viết phương trình phản ứng và tính V.

  b) Tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Hòa tan hoàn toán 22. 4g sắt trong dung dịch axit clohiđric (HCl)

  Sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua (Fer) và khi hidro a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng axit đã tham gia phản’ ứng. c) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khi thoát ra (đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 4,8g Mg tác dụng với HCl thu được 2,24 lít khí(đktc)

  a.CMR:Mg còn dư

  b,Tính khối lượng Mg dư và khối lượng sản phẩm thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  cho các chất sau Na2SO4; H2SO4; Ca(OH)2; CO2; Al(OH)2; MgO; ZnCO3; BaO

  a) Hãy phân loại chi tiết và gọi tên

  b) Tìm tất cả các cặp chất phản ứng được với nhau viết phương trình hóa học

  help e mai có tiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Có các dung dịch riêng biệt, không nhãn sau : HCl, NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2, K2SO4. Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm, đèn cồn,... thì có thể phân biệt đước các dung dịch nào nói trên? Hãy trình bày cách phân biệt và cách viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho \(0,3.10^{23}\) nguyên tử Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl cho đến khi phản ứng kết thúc

  a) Tính số phân tử \(H_2\) sinh ra

  b) Tính khối lượng MgCl2 sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric
  a) viết PTHH
  b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành
  c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  cho 5.4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch HCL

  a)Lập PTHH

  b)tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c)tính nồng độ mol của dd axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 20g Ca hòa tan vào nước , lấy toàn bộ khí sinh ra cho phản ứng với 46,4g oxit sắt từ nung nóng . a)tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng. b) Tính khối lượng muối thu được nếu cho chất rắn trên phản ứng với HCL , biết Fe3O4+axit--->muối sắt 2+muối sắt 3 + H2O

  HELP ME!!!!

  mọi người giúp e sớm nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Đốt 46,4g Fe3O4 trong bình chứa 8,96l H2 (đktc) tạo ra kim loại Fe và H2O ( nước). Sau phản ứng chất nào còn dư dư bao nhiêu gam?

  Mọi người giúp mình nha sắp thi rồi!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  . Có các dd riêng biệt , không nhãn sau : HCl ; NaOH ; NaCl ; H2SO4H2SO4 ; Ba(OH)2Ba(OH)2 ; K2SO4K2SO4 . Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm , đèn cồn , .. thì có thể phân biệt được các dd nào nói trên ? Hãy trình bày cách phân biệt và viết PTHH của các phản ứng xảy ra .
  4. Nhúng 1 thanh Zn vào 100ml dd CuSO4CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc , lấy thanh Zn rửa sạch , làm khô rồi đem cân thfi thấy khối lượng thanh Zn giảm đi 0,015 gam so với khối lượng thanh Zn ban đầu .
  Viết PTHH của phản ứng xảy ra avf tính nồng độ mol của dd CuSO4CuSO4 đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA