Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie Hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Gợi ý trả lời bài 3

Công thức hóa học của những muối:

  • CuCl2 (Đồng (II) clorua)
  • ZnSO4 (kẽm sunfat)
  • Fe2(SO4)3 (sắt (III) sunfat)
  • Mg(HCO3)2 (magie Hiđrocacbonat)
  • Ca3(PO4)2 (canxi photphat)
  • Na2HPO4 (natri hiđrophotphat)
  • NaH2PO4 (natri đihiđrophotphat)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

Được đề xuất cho bạn