YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.24 trang 55 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.24 trang 55 SBT Hóa học 8

Dùng khí H2 khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO là 15,2g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.24

Gọi a là khối lượng của CuO, theo đề bài ta có:

a + a +15,2 = 31,2

Giải ra, ta có a = 8. Vậy khối lượng CuO là 8g, khối lượng Fe3O4 là 23,2g.

nCuO = 8 : 80 = 0,1(mol)

nFe3O= 23,2 : 232 = 0,1(mol)

Phương trình hóa học của phản ứng:

CuO + H⟶ Cu + H2O

0,1 mol        0,1 mol 

mCu = 0,1.64 = 6,4(g)

Fe3O4  +  4H2   ⟶   3Fe   +   4H2O

1 mol                    3 mol 

0,1 mol                  0,3 mol 

mFe = 0,3.56 = 16,8(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.24 trang 55 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF