YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 38 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 38 Bài luyện tập 7 giúp các em học sinh củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm  hoá học về: thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước; Biết và hiểu định nghĩa, công thức, tên gọi và phân loại các axit, bazơ, muối và oxit; Biết vận dụng các kiến thức trên đây để làm bài tập tổng hợp có liên quan đến nước, axit, bazơ, muối. Tiếp tục rèn luyện phương pháp học tập môn hoá học và rèn luyện ngôn ngữ hoá học.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF