Hoá Học 8 Chương 5: Hiđro - Nước

 • Bài 31 Tính chất - Ứng dụng của hiđro

  Bài 31 Tính chất - Ứng dụng của hiđro
  Nội dung bải giảng Tính chất - Ứng dụng của hiđro tìm hiểu về tính chất vật lí hiđrô là chất khí, nhẹ nhất trong các chất khí. Giúp học sinh biết và hiểu khí hiđrô tác dụng được với oxi ở dạng đơn chất, phản ứng này toả nhiệt; biết hỗn hợp khí hiđrô và oxi là hỗn hợp nổ; Cách đốt cháy hiđrô trong không khí, biết cách thử hiđrô nguyên chất và qui tắc an toàn khi đốt cháy hiđrô, biết viết phương trình hóa học của hiđrô với oxi.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

  Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử
  Qua bài học hiđro, các em đã hiểu tính chất  của hiđro, ứng dụng của hiđro. Như vậy hiđro là chất đóng vai trò như thế nào trong phản ứng oxi hoá- khử? Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp nhiều lúc người ta cần tới khí Hiđro. Làm thế nào để điều chế của khí Hiđro? Phản ứng điều chế khí hiđro thuộc loại phản ứng nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài giảng Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Bài luyện tập 6

  Bài 34: Bài luyện tập 6
  Ở chương V các em đã học xong về oxi, hiđro, nước; phản ứng oxi hóa - khử; phản ứng thế... Tiết học này các em sẽ được học bài luyện tập, để làm một số bài tập định tính và một số bài tập định  lượng về những kiến thức trên qua bài học này.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 35 Bài thực hành 5

  Bài 35 Bài thực hành 5
  Nội dung Bài thực hành 5 củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí Hiđro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hóa học của Hiđro; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí Hiđro vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy nước và đẩy không khí.

  Xem chi tiết

 • Bài 36 Nước

  Bài 36 Nước
  Như các em đã biết nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Vậy các em có  biết nước có vai trò như thế nào? Có tính chất vật lí vật tính chất hóa học ra sao? Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 37 Axit Bazơ Muối

  Bài 37 Axit Bazơ Muối
  Chúng ta đã làm quen với một hợp chất vô cơ có tên là oxít. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác: Axít, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào?, có công thức hoá học, tên gọi ra sao?. Được phân loại như thế nào?. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu qua nội dung bài giảng: Axit - Bazơ - Muối.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Bài luyện tập 7

  Bài 38: Bài luyện tập 7
  Các em đã biết về thành phần và tính chất của nước. Định nghĩa công thức, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ và muối. Tiết học này các em sẽ làm một số bài tập liên quan phần kiến thức này.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 39 Bài thực hành 6

  Bài 39 Bài thực hành 6
  Nội dung Bài thực hành 6 củng cố kiến thức về tính chất hóa học của Nước; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm với Natri và điphopho pentaoxit.

  Xem chi tiết