ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Số mol axit sunfuric là:

\(\\ n_{H_{2}SO_{4}}= \frac{49}{98} = 0,5 \ mol \\ \\ n_{Al_{2}O_{3}}=\frac{ 60}{102} = 0,59 \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

So sánh tỉ lệ \(\frac{0,59}{1} > \frac{0,5}{3}\)

⇒ Nhôm oxit dư, tính lượng Al2(SO4)3 theo H2SO4

Theo phương trình phản ứng trên:

102g Al2O3 tác dụng với 294g H2SO4

Theo phương trình phản ứng trên:

294g H2SO4 tác dụng với Al2O3 cho 342g Al2(SO4)3

Vậy 49g H2SO4 tác dụng với Al2O3 cho xg Al2(SO4)3

\(x=\frac{ 49. 342 }{294 }= 57 \ g \ Al_{2}(SO_{4})_{3}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thị Trinh

  1/ Cho a gam hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Zn,Al tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 67g muối và 8,96l khí H2 (ở đktc). Giá trị của a là ?

  2/ Cho 0,69g Na vào 50g dung dịch HCl 1,46%. Sau phản ứng hoàn toàn chỉ thu được dung dịch A và có V lít khí H2 thoát ra (ở đktc)

  a) Viết phương trình phản ứng và tính V.

  b) Tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  na na

  Hòa tan hoàn toán 22. 4g sắt trong dung dịch axit clohiđric (HCl)

  Sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua (Fer) và khi hidro a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng axit đã tham gia phản’ ứng. c) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khi thoát ra (đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 4,8g Mg tác dụng với HCl thu được 2,24 lít khí(đktc)

  a.CMR:Mg còn dư

  b,Tính khối lượng Mg dư và khối lượng sản phẩm thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  cho các chất sau Na2SO4; H2SO4; Ca(OH)2; CO2; Al(OH)2; MgO; ZnCO3; BaO

  a) Hãy phân loại chi tiết và gọi tên

  b) Tìm tất cả các cặp chất phản ứng được với nhau viết phương trình hóa học

  help e mai có tiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Có các dung dịch riêng biệt, không nhãn sau : HCl, NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2, K2SO4. Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm, đèn cồn,... thì có thể phân biệt đước các dung dịch nào nói trên? Hãy trình bày cách phân biệt và cách viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho \(0,3.10^{23}\) nguyên tử Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl cho đến khi phản ứng kết thúc

  a) Tính số phân tử \(H_2\) sinh ra

  b) Tính khối lượng MgCl2 sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric
  a) viết PTHH
  b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành
  c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  cho 5.4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch HCL

  a)Lập PTHH

  b)tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c)tính nồng độ mol của dd axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 20g Ca hòa tan vào nước , lấy toàn bộ khí sinh ra cho phản ứng với 46,4g oxit sắt từ nung nóng . a)tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng. b) Tính khối lượng muối thu được nếu cho chất rắn trên phản ứng với HCL , biết Fe3O4+axit--->muối sắt 2+muối sắt 3 + H2O

  HELP ME!!!!

  mọi người giúp e sớm nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Đốt 46,4g Fe3O4 trong bình chứa 8,96l H2 (đktc) tạo ra kim loại Fe và H2O ( nước). Sau phản ứng chất nào còn dư dư bao nhiêu gam?

  Mọi người giúp mình nha sắp thi rồi!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  . Có các dd riêng biệt , không nhãn sau : HCl ; NaOH ; NaCl ; H2SO4H2SO4 ; Ba(OH)2Ba(OH)2 ; K2SO4K2SO4 . Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm , đèn cồn , .. thì có thể phân biệt được các dd nào nói trên ? Hãy trình bày cách phân biệt và viết PTHH của các phản ứng xảy ra .
  4. Nhúng 1 thanh Zn vào 100ml dd CuSO4CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc , lấy thanh Zn rửa sạch , làm khô rồi đem cân thfi thấy khối lượng thanh Zn giảm đi 0,015 gam so với khối lượng thanh Zn ban đầu .
  Viết PTHH của phản ứng xảy ra avf tính nồng độ mol của dd CuSO4CuSO4 đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Có 3 lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau: HCl; NaCl; NaOH. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 14.4g hỗn hợp X gồm Cu và Mgo vào dd H2so4 9.8%. Sau phản ứng thu được dd Y bà chất rắn Z. Oxi hóa hoàn toàn Z thu được chất rắn 8g là oxit.

  a, viết pthh

  b, Tính c%

  c, Tìm % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hỗn hợp X chứa các muối : Na2SO4 , Fe2SO4 , ZnSO4 . Trong hỗ hợp X thì %mO =42%

  Hãy tính tổng khối lượng các kim loại có trong muối X . Biết rằng khối lượng X =200

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1